10 върпоса и 10 отговора върху половата идеология

Публикувам материала тук, тъй като училището е "най-горещата точка", където се съсредоточават стремежите за внедряване на половата идеология.

Преводачът

ДЕСЕТ ВЪПРОСА И ДЕСЕТ ОТГОВОРА ВЪРХУ ПОЛОВАТА ИДЕОЛОГИЯ

 1. Какво е половата идеология?

Това е идеология, т.е. затворена мисловна система, която твърди, че разликите между мъж и жена, независимо от очевидните телесни разлики, не са нещо установено, а са просто културни и условни постройки, които всяко общество произволно назначава на биологическите полове.

 1. Защо тази идеология получи такова голямо разпространение?

Защото от много властови центрове, и от много щатски университети се е направил опит, и то от 60-те години на миналия век насам, да се придаде на изследванията на пола ранг на научни изследвания, което получи своята пускова платформа на Световната конференция на Обединените нации по въпросите на жената.

Тази идеология можем да открием във всички агенции на ООН от 90-те години насам: по-точно, Фондът за населението,, UNICEF, UNESCO и Световната здравна организация, които са изготвили много документи в духа на тази идеология.

 1. Как половата идеология се разпространява по света?

От Обединените нации половата идеология премина в Европейския съюз, където се разпространява чрез средствата за масова информация, в училищата, особено посредством игрови методи: празници, чествания и т.н., в която се канят да участват всички.

 1. Защо в тази идеология се използва понятието „джендър” вместо понятието „пол”?

Защото за идеологията на пола понятието „пол” се отнася до природата и включва две възможности – или мъж, или жена. Това са единствените възможности, произтичащи от естествената двойка в природата… докато понятието „джендър” произтича от езикознанието и позволява три възможности: „мъжки”, „женски” и „неутрален”, както и много други, произтичащи от въображението.

Една от идеоложките на половата идеология, Джудит Бътлър твърди следното:

“Джендърът (социалният пол) е културна постройка; следователно не произтича от биологическият пол, нито пък е тъй очевидно непроменим като него…”

"При теоретизиране, че социалният пол (джендърът) е радикално независима постройка на пола, самият социален пол (джендър) е творение, напълно освободена от ограничения. Вследствие на това, „мъж” и „мъжки” могат да означават както женско тяло, така и женско, а „жена” и „женски” пък, както мъжко тяло, така и женско.”.

J. Butler. Gender Trouble: feminism and the Subversion of Identitiy (Routlege, New York 1990, pág. 6

 1. Защо поборниците на тази идеология не използват понятията „мъж” и „жена”?

Защото най-големият враг на половата идеология е разликата между мъжа и жената.

Тази идеология твърди, че полове не съществуват, а съществуват само „роли”, „полови ориентации”. Тези роли и ориентации са променливи, и могат да бъдат сменяни колкото пъти пожелае човек.

 1. Какво тогава става с човешката природа?

Защитниците на половата идеология твърдят, че няма такова нещо като „човешка природа”, която да прави от едни хора мъже, а от други, жени.

Те твърдят следното:

"Всяко дете си присъжда определена категория в зависимост от размера и формата на своите полови органи. След като направи такава категоризация, ние се превръщаме в това, което всяка култура смята, че сме – женски или мъжки човешки същества.

Въпреки, че мнозина смятат, че мъжът и жената са естественото проявление в генетичната плоскост, социалният пол (джендърът) е продукт на културата и на човешката мисъл. Той е обществена постройка, която създава истинската природа на всеки индивид.”

(Lucy Gilber y Paula Wesbster “TheDanger of Feminity. Gender diferences: Sociology o Biology?)

Изхождайки от тази предпоставка, поборниците на половата идеология предприемат процес на разграждане (деконструкция), който се състои в това, да покажат, как което и да било схващане е било изградено, изхождайки от исторически процеси и метафорични натрупвания. Те се опитват да докажат, че ясното и очевидното – че съществуват мъже и жени например – е далеч от очевидно.

 1. Какво се опитва да направи тази идеология?

Тази идеология търси “пълното освобождение” на човека във всяко отношение, посредством разграждането на езика, на семейни връзки, на възпроизвеждането, на сексуалността, на образованието, на религията, на културата и т.н.

Те твърдят, че когато човек се освободи от всичко това, тогава ще бъде напълно свободен.

 1. Едно и също ли е полова идеология и феминизъм?

Не, не са едно и също.

За да може човек да разбере половата идеология, трябва да се приготви за умствен скок.

Не бива тази идеология да бъде смесвана с езика, който използва, който е заимстван от радикалния феминизъм.

Идеолозите на пола не са феминисти; те само използват езика на феминизма.

 1. Кога тази идеология се пусна в ход по целия свят?

През 1995, на Четвъртата световна конференция на Обединените нации по въпросите на жената, състояла се в Пекин.

На тази среща на високо равнище поборниците на половата идеология провеждат изключително активна акция.

Те получават подкрепата на много страни, тъй като представителите им остават с впечатлението, че става дума за борба за правата на жената.

Каква тактика използват поборниците на тази идеология на споменатата конференция?

Те разпространяват между делегатите на Пекинската конфренция текстове с определения на изразите и думите, например, „сексуално полиморфен”, „хомофобия” и т.н. В тези текстове се избягват думите „съпруг”, „съпруга”, „баща” и т.н.

Някои страни, обаче, изразяват опасения, на които г-жа Бел Абзуг, от САЩ, яростна защитница на тази идеология, обяснява понятието „социален пол” (джендър). Тя казва следното:

“Смисълът на понятието „джендър” се е развило (еволюирало), като се отделя от думата „пол”, за да изрази действителността, а именно, че положението и ролите на жената и мъжа са обществени постройки, които могат да бъдат променяни”.

За да постигне целта си, с чисто тактически цели г-жа Абзуг използва радикална феминистична терминология:

"Схващането „социален пол” (джендър) е вписан в съвременната обществена, политическа и законова лексика… съвременните опити на редица страни членки да премахнат термина „джендър” на Платформата за действие, и да го заместят с думата „пол” е обиден и унизителен опит да бъдат отречени постиженията на жените, да бъдем заплашени и да се блокира бъдещият ни напредък.”

 1. Как завършва Срещата на високо равнище в Пекин?

Насред повсеместното объркване на присъстващите, защитниците на тази идеология успяват да направят така, че да се приеме понятието „джендър”, и Срещата на високо равнище излиза с декларация със следното определение:

"Социалният пол (джендърът) се отнася до отношенията между мъжете и жените, основани на обществено определени роли, които се назначават на единия или другия пол.".

 1. Колко социални пола (джендъри) има за половата идеология?

Зависи от авторите. Някои идеолози на пола твърдят, че има различни форми на сексуланост – мъжки хетеросексуален, женски хетеросексуален, хомосексуален, лесбийка, бисексуален и неопределен. Те твърдят, че всички те са напълно равностойни на хетеросексулността (деленето на мъже и жени).

Говори се за „пет джендъра” или „пет пола”; други обаче не говорят за никакъв пол, тъй като крайната цел е да се стигне до общество „без определени полове”, където всеки може да избере пол по свой вкус, и за времето, което определи, „ролята”, която най-му хареса.

Те защитават тезата, че всякакъв вид връзка и всякаква полова дейност е допустима, защото всъщност се движат в областта на въображаемото.

Предлагат хетеросексуалността (връзката между мъж и жена) да бъде само едно от множеството други сексуални практики, и че тези практики са също тъй валидни както и хетеросексуалнта.

Твърдят, че всеки човек следва свободно да избере пола, на който би му харесвало да принадлежи според момента и житейския етап: например, сега съм приел хетеросексуална роля, но утре може да съм бисексуален, после хомосексуален и т.н.

(следва)

Превод от испански език: Constantino DimitrovИзточник: http://www.conelpapa.com/ideologia/ideologia.htm

(моля да репоствате от тази страница. При всеки репост следва да е налице източникът и името на преводача - от уважение към неговия труд. Благодаря.)

[http://www.conelpapa.com/ideologia/ideologia.htm])

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки