Български студенти по архитектура представят България в Минск

Студенти по архитектура ще представят България с 3 проекта в Минск, Беларус в международния финал на 12-тото издание на конкурса „ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща”.

Приключи националният етап на 12-ти международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща“, на тема: „Създаване на общност в гр. Брест, Беларус”. В съревнованието на идеи и знания се състезаваха студенти от архитектурните факултети на основните два строителни университета в страната: Висше Строително Училище „Любен Каравелов“ и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София. Финалът се проведе на 18-ти април в Бетахаус, гр. София. Конкурсът се разраства от десетки участници, по време на първото издание проведено в България, до мащаб от над 1300 регистрирани студенти от над 90 университета през 2015г., предоставяйки възможност на участниците да покажат и развият своите идеи на тема: устойчива и пасивна архитектура, енергийна ефективност, комфорт на обитаване, иновации и съвременни тенденции в строителните практики, както и да обменят опит с колеги от над 20 държави по време на международния финал. През 2016 г. по време на националния финал в гр. София присъстваха над 50 участника и гости, а откриването и лекционният курс се проведоха поотделно в основните университети в България с изучаване на специалност „Архитектура”, привличайки интереса на над 80 студента.

Темите в конкурса са съвременен отзвук на търсенията в световната архитектурна практика – разработване на концепции за: хотел; еднофамилна къща; офис сграда; съживяване на изоставена градска тъкан в Париж; небостъргач в Ню Йорк; трансформиране на индустриални сгради в жилищна зона в Нотингам; училище на бъдещето в горещ климат в Газиантеп, Турция и жилищна архитектура в студен климат в Астана, Казахстан – за да се стигне до заданието през 2016 г. за „Създаване на общност” на мястото на военна зона в покрайнините на град от бившия Съветски Съюз – гр. Брест, Беларус. Задачата е архитектурно предизвикателство, целящо разработване на общност – мащабна жилищна зона изградена на модулен принцип, ситуирана сред природна среда, в близост до градската река. На градоустройствено ниво задачата обхваща два модула – структурно планирани единици с площ от 15 – 20 ха, пресечени от основната автомагистрала, свързваща граничещия с Полша град Брест и руската столица – град Москва. Заданието изисква проектиране на два срещуположни квартала, всеки с площ от около 1 ха, съдържащи еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, както и осъществяване на функционална и естетическа връзка помежду им. Обект на подробна архитектурна разработка е една типова еднофамилна жилищна сграда, отговаряща на концепцията за „Изовер Мулти-Комфортна Къща” – идея, базирана върху принципите за „пасивно” строителство и осигуряване на оптимален жизнен комфорт.

Националното журиране се проведе в състав: проф. д-р арх. Боряна Генова – дългогодишен преподавател към катедра „Жилищни сгради” в УАСГ, гр. София проф. д-р арх. Борислав Борисов – декан на Архитектурен Факултет във ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София арх. Георги Николов - сертифициран дизайнер на пасивни сгради, председател на УС на ИГ Пасивни Сгради България, управител на архитектурно „Студио АРХЕ”, гр. София арх. Ивайло Александров – представител от съвместен екип с арх. Зорница Петрова и арх. Георги Грозданов, спечелил специална награда на международното ниво на конкурса през 2012г. г-жа Мария Кухтева – управител на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Изовер

и измежду 14 екипа награди следните три проекта, които получават правото да представят България на международния финал в гр. Минск, Беларус, в който ще участват 60 проекта от 20 държави в края на м. Май:

1-во място: награден фонд от 1000 лв. и право двама души да представят България в международния финал в Минск – проект No4: Богдан Радичев, Росен Йорданов и Радослав Тодоров, студенти V курс в УАСГ, гр.София. Проектът се отличи със запомняща се визия, съчетаваща единство и многообразие в обемно – пространственото архитектурно решение, основано върху идеята за натрупване на отделни слоеве в проекта: функция, природа и общност. Градоустройствената идея запазва съществуващите органични зелени масиви и осъществява преплитането им в контраст със строгата ортогонална модулна мрежа чрез плавна пешеходна линия, която на свой ред е свързана с периферните обществени центрове чрез листообразни алеи. Хармонично е решена обемно-пространствената връзка между еднофамилните и многофамилните жилищни сгради, както и пешеходното свързване помежду им над автомагистралата, свалена на по-ниско ниво от сградите, с цел шумозащита. Ситуационното решение и на двата квартала е организирано на база задълбочено изследване на слънчевия дизайн, засенчването, пешеходните и обслужващите връзки, както и създаването на вътрешноквартални общностни центрове с преливащи пространства от обществен към интимен характер. Морфологията на еднофамилните жилищни сгради е базирана върху симбиозата между компактна кубична форма и традиционна архитектура с двускатен покрив. Фасадното решение използва квадратни отвори с различни размери и позиция. Еднофамилната жилищна сграда е разработена в три различни типа. Обемно-пространствената конфигурация на редица сгради – изведена от регионалния исторически контекст, напомнящ традиционно беларуско село и идеята за енергийна ефективност и соларен дизайн – е проектирана с ясен характер и възможност за вариативност. Нивото на графичния дизайн и презентационния изказ е високо.

3-то място: награден фонд от 300 лв. и право един човек да представя България в международния финал в Минск – проект No7: Десислава Парлапанска и Деница Иванова, студентки V курс във ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София. Проектът, озаглавен „Тухла по тухла”, е вдъхновен от традиционната архитектура на гр. Брест, в която тухлата фигурира като основен градивен и естетически материал. Разработката се отличава със ситуационно решение, наподобяващо традиционна беларуска „шевица”, с два реда еднофамилни жилищни сгради, ориентирани в посока югоизток и югозапад – затварящи помежду си вътрешен двор, обособен за нуждите на общността. Жилищната типология предлага две възможности за обитаване, оразмерени за семейство с деца или за млада двойка, възрастни и хора в неравностойно двигателно положение. Сградите от първия тип съдържат на север пространство, предвидено за офис или обществени функции. Морфологията на жилищната единица следва търсенето за компактен обем и соларна архитектура. Тераси и зимни градини завършват последния щрих върху архитектурния дизайн. Ефективно е използвано слънцето като източник на възобновяема енергия. Представянето включва и видео визуалиация на проекта.

3-то място: награден фонд от 300 лв. и право един човек да представя България в международния финал в Минск – проект No10: Иля Денчев, студент V курс във ВСУ "Любен Каравелов", гр. София. Проектът се отличи с комплексна концепция за екологичен дом, вдъхновена от историята, природата и нуждата от сплотеност при създаване на общество. Морфологията на сградата следва идеите за практичност и компактност, както и изграждането на монументален обем, напомнящ планински релеф, отворен на юг към слънцето. На ниво ситуация, сградите са решени в строг ред – възможна референция към бившата военна зона, върху която се разработва градоустройственият план. Еднофамилната жилищна сграда използва максимално слънчевата енергия за отопление и производство на топла вода и електроенергия, както и земната маса за акумулиране на топлина. Многофамилните жилищни сгради се вписват хармонично в общата идея и осигуряват свободни визуални връзки. Поощрителни награди, всяка от които в размер на 150 лв. получиха: проект No13: Константин Въжаров, студент VI курс в УАСГ, гр. София и проект No5: Станимира Чанева и Иван Иванов, студенти V курс във ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София.

Проект No13 се отличи с диагонална градоустройствена концепция, базирана върху климатичния контекст и вдъхновена от плана на гр. Барселона, която осигурява прекъсване на строгата ортогоналната мрежа по задание – чрез обособяване на пешеходни линейни артерии, наситени с обществено обслужване. Стоманобетонна модулна единица е основен пространствен елемент за изграждане на еднофамилните жилищни сгради, позволявайки вариативност в архитектурното решение – едноетажна, двуетажна или триетажна къща. Многофамилните жилищни сгради следват геометрията и обемно-пространственото решение на къщите, изграждайки елегантна терасовна модулна композиция. Двата типа сгради резонират в хармония и изграждат запомняща се обемно-пространствена растерна мрежа. Диагоналната концепция е изведена и до ниво фасадно оформление, създавайки индивидуален и характерен облик на всяка сграда.

Проект No5 се отличи с идея за хармонично съчетание на органично организирана обществена озеленена система, осъществяваща пешеходните връзки между кварталите и стриктната геометрична мрежа на жилищните квартали, с цел запазване на съществуващата растителност. Нивото на разработка на обществените функции е обмислено и изпълва изискванията на заданието за проектиране. Разработени са 4 типа еднофамилни редови жилищни сгради, които създават богата обемно-пространствена композиция, с умишлено търсен индустриален характер, вдъхновен от регионалния контекст. Подробно са разработени триизмерни разрези и обемно-пространствено решение за многофамилните сгради. Графичният дизайн е използван подходящо.

Всички останали студенти във финала получиха почетни грамоти за участие: проект No1: Илина Илиева и Йордан Алексиев, студенти V курса във ВСУ "Любен Каравелов", гр. София. Проектът се отличи с интегрирането на природна среда в жилищните квартали и с детайлна разработка на еднофамилни жилищните сгради, характеризиращи се с модернистична визия и функционални разпределения, както и на многофамилните терасирани жилища.

проект No2: Георги Николов и Борис Татаров, студенти V курс във ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София. Проектът се отличи с идеята за литературен дизайн, базиран върху сблъсъка на ред и хаос, както и вплитането му в архитектурен облик. При формообразуването на еднофамилните и многофамилните сгради са използвани символика, ритъм, градация, синтез, метафора и др. похвати, довели до рационална и съвременна архитектурна визия.

проект No3: Донко Пенев, студент V курс във ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София. Проектът се отличи с оптимално функционално решение на ниво градоустройство и жилищни сгради, изведено до минималистична модерна архитектура, в ясно спазване на зададените проектни изисквания.

проект No6: Димитър Мънев и Моника Господинова, студенти V курс във ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София. Проектът се отличи с концепция, водена от желанието за съхранение и разрастване на природната среда и водещ общностен мотив – съвместното посаждане на гора, както от дървета, така и от сгради, повдигнати над нивото на терена. Традиционната тухла е интерпретирана във фасадното оформление.

проект No8: Ирина Капаклъ и Йоана Станева, студентки V курс в УАСГ, гр. София. Проектът се отличи със задълбочено градоустройствено проучване, визуализирано в богато решение, съдържащо обществени, жилищни и рекреационно функции, обединени в обща пейзажна композиция, контрастираща със строгата зададена планировъчна мрежа. Ситуационната разработка следва желанието за обособяване на уединен вътрешен двор и наподобява формата на крило. Проектирани са два типа сгради, с цел създаване на динамична обемно-пространствена композиция. Многофамилните сгради следват ситуационното решение на еднофамилните и осигуряват защита от външните природни сили. Графичният дизайн и техническата част са на високо ниво.

проект No9: Ростислав Генчев и Ивелина Тончева, студенти V курс във ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София. Проектът се отличи със създаване на ансамбъл от богата палитра обществени сгради и паркови пространства, вклинени между двата типа жилищни квартали. Внимание е отделено върху обществените вътрешноквартални функции, както и върху детайлното разработване на еднофамилните и многофамилните жилищни сгради. Редовите сгради съчетават традиция и модернизъм и следват изискванията на соларен дизайн. Техническите и детайлни изисквания са изпълнени. Графичният дизайн е на добро ниво.

проект No11: Тереза Жекова и Кристиян Топчиев, студенти IV курс в УАСГ, гр. София. Проектът се отличи с градоустройство, решено в характерен за модернизма стил, както и със запомнящо се формообразуване на жилищните единици – две еднофамилни къщи са долепени една до друга, създавайки визуалното усещане, че са един общ обем или една цяла еднофамилна жилищна сграда. Южните фасади следват концепцията за слънчев дизайн, а монументалното строго обемно-пространствено решение, както и премерените шлицови отвори на северната фасада загатват за препратка към един от символите на град Брест, а именно – отбранителната крепост, защитавала гордо града по време на сраженията от Втората Световна Война. Детайлите са решени индивидуално.

проект No14: Николай Василев и Андрей Андреев, студенти V курс във ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София. Проектът се отличи с идея, резонираща със символите на града – водата и реките, природата и произхода на името „Брест” – дървесна кора. Обемно-пространственото решение е модернистично и създава специфичен характер на жилищните квартали. Детайлно са разработени само многофамилните жилищни сгради.

проект No15: Кристина Борисова, студентка V курс в УАСГ, гр. София. Проектът се отличи с концепция, основана върху съчетанието на куба като оптимален обемно-пространствен елемент в контекста на оптимална енергийна-ефективност и тухлата като характерен традиционен фасаден и градивен елемент. Градоустройственото решение на двата модула е базирано върху отделянето на два типа квартала – природен и градски, съответно проектирани за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Ситуационното решение обособява централни обществени пространства и интимни вътрешни дворове към всяка сграда между основния обем и допълнителното пространство, отредено за обществени, търговски, офисни и/или занаятчийски функции. Разпределенията са функционални. Фасадите са решени в хармония с историческия контекст и създават съвременна визия и пространства в човешки мащаб. Пешеходната връзка между двата квартала е осъществена чрез мост, който е наситен с обществени и търговски функции. Многофамилният квартал следва логиката на еднофамилните жилища. Внимание е отделено върху дизайна на обществените пространства.

Всички участници показаха изключително високо ниво и се представиха сравнително равностойно, давайки възможност на журито и публиката да открият положителни посоки на мислене в работата на всеки един проектен екип.

Честито на победителите и успех на всички участници, с благодарности за положения труд!

Допълнителна информация за конкурса и провеждането на международния финал в гр. Минск, Беларус, в периода 25. - 28. Май 2016г., може да бъде намерена в сайтове: http://isover-students.com/ и http://isover.bg/

Всички участващи проекти, както и снимки от събитието, ще бъдат публикувани във Facebook страницата на конкурса: https://www.facebook.com/Isover.Architectural.Contest.Bulgaria

Организацията на настоящото издание на конкурса се случи със съдействието на арх. Веселин Веселинов, спечелил 1-во място в Националния финал и 2-ро място в Международния финал на надпреварата през 2009г, сертифициран дизайнер на пасивни сгради.

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки