Български студенти по архитектура ще представят България в Дубай

Студенти по архитектура ще представят България в Дубай по време на международния финал на 14-тото издание на конкурса Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща” в периода 12 - 15 Май.

Приключи националният етап на 14-ти международен конкурс за студенти по архитектура Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща“, на тема: „Създаване на жилищна среда в Дубай”. В съревнованието на идеи и знания се състезаваха студенти от архитектурните факултети на четири български университета: Висше Строително Училище „Любен Каравелов“, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, Нов Български Университет и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. Финалът на конкурса се проведе на 29-ти Март в Парк-хотел “Москва”, гр. София.

Конкурсът се разраства от десетки участници, по време на първото издание проведено в България, до мащаб от над 1800 регистрирани студенти от над 200 университета от 90 държави през 2017г., предоставяйки възможност на участниците да покажат и развият своите идеи на тема: устойчива и пасивна архитектура, енергийна ефективност, комфорт на обитаване, иновации и съвременни тенденции в строителните практики, както и да обменят опит с колеги от 27 държави по време на международния финал. През 2018 г. по време на националния финал в гр. София присъстваха над 50 участника и гости, а лекционният курс се проведе поотделно в основните университети в България с изучаване на специалност „Архитектура”, привличайки интереса на над 100 студента.

Темите в конкурса са съвременен отзвук на търсенията в световната архитектурна практика – разработване на концепции за: хотел; еднофамилна къща; офис сграда; съживяване на изоставена градска тъкан в Париж; небостъргач в Ню Йорк; трансформиране на индустриални сгради в жилищна зона в Нотингам; училище на бъдещето в горещ климат в Газиантеп, Турция; жилищна архитектура в студен климат в Астана, Казахстан; създаване на общност в Брест, Беларус и обновяване на жилищна група в гр. Мадрид, Испания – за да се стигне до заданието през 2018 г. за „Създаване на жилищна среда” в Дубай. Задачата е архитектурно предизвикателство, целящо създаването на среда с жилищни функции в зона, част от мащабен проект за “Културно селище” Дубай с обща разгъната застроена площ от 400 000 кв.м., която предстои да бъде изградена в южната част на града на мястото на бивша корабостроителница по поречието на речния фронт – идеен проект с реалистичен характер и повишени изисквания за функционална, икономическа и екологична целесъобразност, както и за техническа изпълнимост на решението. Конкурсната задача е възможност за участниците да предложат решение, което да послужи като пример за “пасивна” и енергийно – ефективна архитектура, съобразно социалния и културен контекст на града. Обект на подробна архитектурна разработка е една многофункционална жилищна сграда, която е необходимо да отговори на концепцията за Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща” – идея, базирана върху принципите за „пасивно” строителство и осигуряване на оптимален жизнен комфорт.

По регламент на 14-тото издание на конкурса, най-добрият проект получава правото да представи България на международния финал в гр. Дубай, в който ще участват 60 проекта от 29 държави в периода 12-15 Май 2018 г.

Националното журиране се проведе в състав:

  • проф. д-р арх. Боряна Генова – дългогодишен преподавател към катедра „Жилищни сгради” в УАСГ, гр. София;
  • проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов – ректор на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София;
  • арх. Жулиан Начев - сертифициран проектант на пасивни сгради от Пасивхаус институт в Дармщадт Германия. Експерт в областта на устойчивата архитектура, зелените технологии в строителството и енергийната ефективност с над 5 реализирани пасивни сгради;
  • арх. Богдан Радичев – представител на екипа, спечелил 1-ва награда в международното ниво на конкурса през 2016г.;
  • инж. Димитър Пенев – управител на Сен-Гобен Констракшън Продъктс България, направления Изовер и Ригипс.

Всички участници показаха добро ниво и се представиха сравнително равностойно, давайки възможност на журито и публиката да открият положителни посоки на мислене в работата на всеки един проектен екип.

Журито връчи следните награди на екипи, които се отличиха измежду 15-те участващи проекта:

1-во място: награден фонд от 1000 лв. и право двама души да представят България в международния финал в гр. Дубай – проект No1 Стефан Димитров и Антон Попов, студенти V курс в УАСГ, гр. София. Проектът „Вълната” се отличи със запомнящ се единен архитектурен облик, характерна композиция и добро графично представяне. Идеята за градиране на вълнообразната обемно-пространствена композиция е съчетана с динамична слънцезащитна мрежа, вдъхновена от културния контекст и традиционния арабски мотив “Машрабия” - обединяваща всички сгради и прилежащите функции в модерен градски силует. Водещо в градоустройствената идея е създаването на характерен образ, вдъхновен от желанието всеки апартамент да разполага с панорамна гледка към реката и прилежащата променада, както и обособяването на засенчени открити и закрити обществени пространства с човешки мащаб, вкл. градски площад за културни дейности. Жилищната типология включва 5 вида жилища, покривайки нуждите на различните типове обитатели. Слънчезащитата е решена чрез мрежата, която покрива сградите и изгражда характера на композицията, както и чрез хоризонтални елементи, разположени в рамките на окачена стъклена фасада. Представена са технически схеми, архитектурни детайли и калкулации за енергийна-ефективност.

2-ро място: награден фонд от 600 лв. – проект No11: Момчил Стоилков и Димитър Христов, студенти V курс в УАСГ, гр. София. Проектът се отличи с минималистичен характер на обемно-пространственото решение и четири жилищни сгради, градиращи във височина от човешкия мащаб на реката към градския силует на високите сгради. Жилищните сгради, съдържащи пет вида апартаменти, са покрити от вълнообразни зелени покриви, прорязани на места от тераси с панорамна гледка към реката. Обемно-пространствената структура притежава характерен силует с пластичен характер и създава плавен преход между природата и града. Изследвани са визуалните гледки, а формообразуването е представено по добър графичен начин. Направено е проучване на пешеходните потоци и обществените площи са решени в стил, който е типичен за контекста. Фасадните решения изпъкват със своето многообразие, характерен композиционен облик - благодарение на външните тераси. Цветовото решение е хармонично. Графичният визуален „изказ” е на високо ниво.

3-то място и награден фонд от общо 300 лв., поделиха поравно следните два проекта - проект No3: Боян Стоянов, студент V курс в УАСГ, гр. София и проект No5: Кристиан Савов и Кристина Димитрова, студенти V курс във ВСУ “Любен Каравелов”, гр. София.

Проект No3 се отличи с концептуална разработка на различните проектни нива: идея, градоустройство, архитектурен дизайн и енергийна-ефективност. Решението акцентира върху задълбоченото изследване на климата и естествените методи за охлаждане в регионалния географски и културен контекст. Жилищните функции са решени чрез богата комбинация от модули, с различна конфигурация, етажност, площ и типология, визуализирани в динамична фасадна структура, съдържаща озеленени дворове. Високо ниво на графичен дизайн и представяне на проектните идеи.

Проект No5 акцентира върху архитектурния, историческия и природен контекст на терена и е вдъхновен от платноходките Дхау и пясъчните дюни, пресъздадени в два вертикални акцента с хоризонтално членене, съдържащи жилищните функции, които “плават” върху динамична крива, покриваща партерния етаж и включваща всички обществени и артистични функции – вдъхновение от пустинните дюни. Всички планове и разрези, както и схемите, представящи топло- и звукоизолацията, въздухоплътността и механичната вентилация отговарят на проектните изисквания и изпълняват по правилен начин конкурсното задание. Обществените и артистични пространства са представени по добър начин. Жилищните сгради са покрити с подвижни слънцезащитни елементи от дърво, напомнящи корабната структура.

За първи път в рамките на националния финал на конкурса в България бе връчена и “награда на студентите” – сбор на гласовете, чрез които всеки екип оцени работата на своите колеги. Наградата на студентите бе връчена на следните два проекта, които разделят поравно и фонд от 200 лв.: проект No4: Антония Янкова и Боряна Димова, студенти V курс в УАСГ, гр. София и проект No14: Амер Бароуди и Алаа АлМаллах, студенти VI курс във НБУ, гр. София.

Проект No4 създава хоризонтална композиция, в контраст с вертикалния силует на Дубай, която е разделена на 3 основни жилищни обема, стъпили върху структура от два партерни етажа, съдържащи обществените функции. Силуетът и характерният обемно-пространствен облик на сградите е подсилен от еркерни тераси, подчертаващи хоризонталното членене на композицията. Проектът е представен и чрез макет, за разлика от всички останали разработки.

Проект No14 се отличи с отлична презентация на ниво идея, графичен дизайн, както със сценично и артистично представяне на много високо ниво. Проектът създава културно селище с човешки мащаб, наситено с жилищни, обществени и културни функции. Архитектурният облик е присъщ за региона и се вписва хармонично в градския контекст, благодарение използването на топли тонове и характерни композиционни и декоративни мотиви.

За финал всички студенти получиха почетни грамоти за участие:

Проект No2: Веселина Иванова и Лидия Чобанова, студенти V курс в УАСГ, гр. София. Проектът се отличи с изящно обемно-пространствено решение, изразено в три терасовидни структури, вдъхновени от триъгълната форма и включващи богата типология на жилищните апартаменти.

Проект No6: Денис Наумов и Евгени Шарков, студенти V курс във ВСУ "Черноризец Храбър", гр. Варна. Проектът се отличи с терасивно обемно-пространствено решение на две жилищни сгради, вдъхновени от пясъчните дюни, както и с използването на слънчевата светлина за произвеждане на електроенергия.

Проект No7: Анна Атанасова и Иванна Стефанова, студенти V курс в УАСГ, гр. София. Проектът се отличи с идея, вдъхновена от жилките на мрамора, изразени в динамична фасадна слънцезащитна мрежа, покриваща трите жилищни сгради, както и с функционални разпределения и визуализации на добро ниво.

Проект No8: Лили Георгиева и Антонио Георгиев, студенти VI и IV курс в УАСГ, гр. София. Проектът се отличи с решение, включващо три жилищни сгради, ориентирани към вътрешни дворове, чрез които обитателите могат да осъществят връзка с природата и да получат по-високо ниво на комфорт и обитаване.

Проект No9: Николина Сергиева, студент VI курс в НБУ, гр. София. Проектът се отличи с решение, включващо серия от нискоетажни типови жилищни сгради, формиращи жилищен комплекс с човешки мащаб и организация.

Проект No10: Невена Иванчева, студент V курс в УАСГ, гр. София. Проектът се отличи с обемно-пространствено модулно решение, вдъхновено от идеята за пъзел и конструктор, чрез които се изпълняват целите на заданието за създаване на жилища с различна фунцкионална типология.

Проект No12: Деница Чавдарова, студент VI курс във ВСУ "Любен Каравелов", гр. София. Проектът се отличи с експериментално решение, изразено в централна кръгова структура с богати вътрешни пространства.

Проект No13: Жасмина Александрова, студент VI курс във ВСУ "Черноризец Храбър", гр. Варна. Проектът се отличи с терасовидно обемно-пространствено решение, вдъхновено от платноходките “Дхау”, както и със серия от екологични и социални идеи, които да облагородят обществената среда в жилищната зона.

Проект No15: Стефани Йовева - Йорданова, студент VI курс в НБУ, гр. София. Проектът се отличи с обемно-пространствено решение, напомнящо за пустинно цвете с богати вътрешни озеленени градини, както и с интериорни разработки и видео презентация на много високо ниво.

Проектите, както и снимки от финала, са налични във Facebook профила на конкурса: https://www.facebook.com/Isover.Architectural.Contest.Bulgaria

Честито на победителите и успех на всички участници, с благодарности за положения труд!

Допълнителна информация за конкурса и провеждането на международния финал в Дубай в периода 12. Май – 15. Май 2018г., може да бъде намерена в сайтове: http://isover-students.com/ и http://isover.bg/

Конкурсът бе ръководен от Дойчин Доцински – специалист „Мулти-Комфортна Къща”, Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Изовер.

Организацията на настоящото издание на конкурса се случи със съдействието на арх. Веселин Веселинов, спечелил 1-во място в Националния финал и 2-ро място в Международния финал на надпреварата през 2009г. и настоящ сертифициран дизайнер на пасивни сгради.

Снимки: архив на студентски конкурс Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща”

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки