Фотоконкурс "Визия за Варна"

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Варна, Съюзът на архитектите в България, Камарата на архитектите в България и Варна Дизайн Форум обявяват

Второ издание на „ВИЗИЯ ЗА ВАРНА“ –фотоконкурс "АРХИТЕКТУРНИТЕ СИМВОЛИ НА ВАРНА"

Основна цел на конкурса е подкрепа на свободната изява на мнение на гражданите/участниците за архитектурните символи на Варна, видяни и изразени чрез средствата на фотографията.Очакван резултат е наборът от идеи, степенуващи качествата на архитектурните постижения на Варна и създаващи основа за извеждане на запомнящи се знаци на града.РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРС"АРХИТЕКТУРНИТЕ СИМВОЛИ НА ВАРНА"Организатори на фотоконкурс "Архитектурните Символи на Варна"Организатори на фотоконкурса "Архитектурните символи на Варна" са Община Варна, "Съюз на Архитектите в България - дружество Варна", "Камара на архитектите в България - регионална колегия Варна", сдружение "Варна Дизайн Форум".Тема на фотоконкурсаКонкурсът е продължение на инициативата "Визия за Варна", която стартира с голям успех през 2014 г. Темата на новия конкурс е "Архитектурните символи на Варна".Търсят се онези високо-художествени образи, които със средствата на фотографията да показват архитектурното наследство, съвремие и бъдеще на Варна. Търси се богат, художествен и технически съвременен фотографски поглед върху значими архитектурни сгради, инженерни съоръжения или техни детайли, ансамбли от сгради или градски пространства, улавящи специфичната атмосфера, естетическите достойнства, ненакърнени от наличие на съвременни проблеми на варненската архитектура.Условия за участие• Участието в конкурса е напълно безплатно;• Участници могат да бъдат любители или професионалисти - фотографи. Задължително е всички участници да са навършили пълнолетие към датата на изпращане на фотографии;• Участниците заявяват участието си по електронен път на адрес [email protected] или на телефон 052/632 257 или 052/632 253 като обявяват името си и телефон за контакт.• Участниците предават минимум 1 (една) и максимум 4 (четири) фотографии, задължително съпътствани от попълнена и подписана декларация. Материалите се предават в цифров вид и на хартиен носител. Кадрите се предават на хартиен носител, каширани върху твърда основа. Декларацията е неразделна от предадените материали за конкурса. Предаване се извършва в Дома на архитекта гр.Варна на ул.”Мусала” №10 – лично или чрез куриер.• Всяка неточно и непълно попълнена декларация ще бъде анулирана и подателят й няма да бъде допуснат да участва в конкурса;• С включването си в конкурса, участниците гарантират, че представените от тях снимки за конкурса са авторски и, че единствено те разполагат с авторските права над творбите. Всеки участник носи отговорност за авторските права над творбите, с които участва в конкурса. Не се допускат репродукции на вече съществуващи творби;• Конкурсът се провежда в една основна категория - "Архитектурните символи на Варна". Всеки автор решава индивидуално как ще третира темата, и с какви изразни средства ще я представи;Срокове

  • Обяваване - конкурсът се обявява на 20.01.2015г. в интернет сайтовете и фейсбук страниците на организаторите. Основни параметри от събитието ще бъдат разпространявани и чрез партньорски медии на организаторите.
  • Краен срок - всички фотографии трябва да бъдат получени в срок до 31.03.2015г. включително.
  • Журиране - между 01.04.2014г и 04.04.2014г. журито класира кадрите на първо, второ и трето място. Журирането става с явно гласуване на членовете на журито, отразено в протокол.
  • Резултати - обявяването на резултатите e на 22.04.2015г., в рамките на изложба на участвалите кадри. Изложбата е в "Дом на архитекта" на адрес площад Мусала №10 във Варна.Предаване и технически изисквания към кадрите• Изисквания към електронния вид - кадрите да са във JPG файлов формат, с резолюция с размер не по-малък от 3000 пиксела по дългата страна на кадъра и общ размер на файла не по-голям от 5 мегабайта. Файловете трябва да бъдат с имена на латиница, съдържащи две имена на автора и пореден номер на кадър, разделени от долна черта. Произволен пример за име на файла е "BorisBanchev_2.jpg"• Изисквания към разпечатания вид - кадрите се ориентират по желание на участника върху твърда основа от мукава с дебелина 2мм, с размер на мукавата 50х35см (четвърт лист от мукава). Кадрите трябва да се залепят върху мукавата, а от задната страна трябва да бъдат изписани трите имена на участника, както са посочени в декларацията. Около кадъра задължително трябва да остава свободно пространство от поне 2 см.Жури и НаграждаванеЖурито на фотоконкурс "Архитектурните символи на Варна" се състои от представители на Община Варна, САБ, КАБ, Варна Дизайн Форум и професионален фотограф. Съставът на журито се съгласува между организаторите преди крайният срок за предаване на снимките и се публикува на местата, където е обявен конкурса.Журито взима своите решения въз основа на следните критерии:
  • Отговаря ли снимката на темата на конкурса;
  • Има ли послание / замисъл на кадъра;
  • Има ли художествена стойност - кадриране, светлина, естетически качества, оригиналност, нов подход към вече познати и снимани сгради;
  • Спазен ли е регламентът и техническите изисквания в него;Журито избира между снимки финалисти, сред които се селектират кадрите победители на първо, второ и трето място. Постъпилите снимки ще бъдат качени в социалните медии за гласуване от публиката и излъчване на "награда на публиката". Общият награден фонд на конкурса е 3000 лв.Авторски права и публикуване на фотографииУчастниците в конкурса се съгласяват, че кадрите им могат да бъдат използвани в различни изложби и мероприятия по преценка на организаторите, включително да бъдат разпространявани в интернет сайтове, в страници си в социални мрежи или по различни медии и информационни канали. Организаторите имат право да рекламират свои инициативи със селектирани кадри, но нямат право да ги продават или използват за друга комерсиална цел. Авторите на фотографии носят правата над тях.

ДЕКЛАРАЦИЯза участие във фотоконкурс "Архитектурните символи на Варна"

Аз, долуподписаният(три имена),с адрес за кореспонденция, тел, е-поща

Декларирам, че съм пълнолетен и отговарям на условията за участие;Декларирам, че не съм в конфликт на интереси с участието си във фотоконкурса "Архитектурните символи на Варна";Декларирам, че съм прочел и приемам регламента за участие във фотоконкурс "Архитектурните символи на Варна" без забележки и нося отговорност за неверни данни;Декларирам, че съм автор и нося авторските права за снимките, с които участвам във фотоконкурса;Декларирам, че при възникване на спорове за авторски права, или други претенции към мен или моя снимка ще нося сам отговорността за възникналите претенции без да уронвам престижа или да въвличам в спорове организаторите на фотоконкурса.

дата: подпис на Деклараторагр. /две имена под подписа/

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки