Космическите бури и ефектите им над българския народ

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (26-31.07.2013) Българската народностна душа се стреми към добродетели, социално проявен морал, държавнически подход в политиката на ниво лидери, партии и граждански организации, справедливост, обществен алтруизъм, а не систематично егоцентрично желание за кражби и маниакална власт, реализация на граждански контрол и безусловен базов доход и съзнателна колективна воля, разгърната чрез модела на пряката демокрация. За съжаление редица тъмни сили са обхванали нашия политически живот и противодействат съзнателно на всичко светло, възвишено и добро в народа ни. Свидетели сме на жестокост, манипулации, задкулисни конспирации, подли лъжи, кражби за десетки и стотици милиарди и ежедневно нагло поведение от потресаващ порядък. В световен план имаше поредица знаци, които също показват, че човечеството има още какво да направи, за да възприеме положителните космически конфигурации и да ги реализира по един активен и възвишен начин. То сякаш много по-лесно се поддава на негативните влияние и сравнително слабо проявява силните положителни вибрации на Вселената. Това означава, че има нужда всички пробудени и смели души да бъдат заедно в искрената молитва и съзнателното утвърждение на възвишените ценности и добродетели на Аз-а и централна монада на Общочовешкия световен организъм – Христос. Българите имат шанс сега да се пробудят и съзнателно да реализират своите обществени идеали, защото нашия народ е жив орган в организма на човечеството и то орган със своя душа и Архангел-пазител. Всички ние можем ясно и конкретно да кажем и покажем, че не сме съгласни да бъдем лъгани, мамени и унижавани от който и да е политик или конспиративна гмеж. Ние вече показахме на целия свят, че сме народ с достойнство и стремеж към свобода и справедливост. Ако се обединим в ясни и конкретни искания и ги заявим с постоянство, търпение и гражданска отговорност ще успеем да ги реализираме.

Когато в Космоса има силни и мощни конфигурации, те се проявяват на Земята като съществени и значими събития. Това е така, защото от древни времена е казано от създателя на Астрологията – Хермес Триждимогъщия, че онова, което е горе е подобно на това, което е долу и че има пряка връзка между Макрокосмоса на Вселената и Микрокосмоса на социалното и индивидуалното съзнание – те се отразяват взаимно и приливат в едно Цяло.

Сега в космоса предстои изключително силна космическа буря, която се образува между две противоположни геометрични конфигурации, направени от почти всички планети в Слънчевата система, като по този начин се заформя мощен фронт на сблъсък и битка между светлината и тъмнината.

Първо в периода 26-28.07 Марс, Уран и Плутон образуват правоъгълен триъгълник, гледано от Земята, като тази фигура се засилва допълнително от Луната. Спомената геометрична форма се случва в кардиналните знаци Овен, Рак и Козирог и от там ще повлияе всички държави, субекти и хора, имащи важни космически фактори между 7 и 13 градус на споменатите зодии, включително и спрямо зодиакалния знак Везни. Това положение пряко засяга процесите в нашата държава, защото е насочена към Слънцето в хороскопа на България.

Ето защо казано в глобален смисъл на думата – споменатия период е наситен с дисхармонични, разрушителни и катастрофични енергии. Вероятно ще се реализират редица транспортни и индустриални аварии(опасния инцидент в Испания е вероятно свързан с тази вече действаща конфигурация), крайно агресивни престъпления, като отново има вероятност от масови жертви, взривове породени от електричество или човешки недомислици. В подобни минали конфигурации е имало взривове на боеприпаси и сериозни и мощни индустриални катаклизми. Възможността от политически и военни напрежения в такива моменти рязко скача, като агресията в политическо отношение сега е много по-вероятна, защото знаците в космоса намекват конкретно за това. Също така природни стихии или ядрени процеси, могат да повлияят разрушително. Електрическите централи, енергийната индустрия, интернет и космическите технологии са под сериозна опасност. Ето защо всички отговорни органи в описаните области би трябвало да повишат степента на защита и контрол в този период съзнателно, а будните и духовно-призвани хора могат да се молят и медитират по посока Божественото да защити човешкия род от разрушения, агресия и природни стихии и да трансформира негативните процеси в градивна и ползотворна за хората посока. Ние можем да поискаме Господ да впрегне на работа тези сили и да ни помогне да проявим енергията им в хармонична и трансформираща посока с цел интензивно творчество и новаторска дейност за благото на Цялото.

Относно България, тази конфигурация показва сериозна опасност протестите и политическата криза да достигне крайни и разрушителни степени. Това национал-социалистическо правителство прекали в много отношения, включително в умишлените си провокации към протестиращите чрез бели автобуси и масов побой. То не само навреди на имиджа на България в световен план, но показа, че е основано на всичко друго, но не и на демократични принципи. Вероятността тази космическа конфигурация да провокира крайно напрежение, агресия, разрушения, побоища и масови сблъсъци е доста сериозна. Ако в Олигарски и сие е останала поне капчица държавническо мислене и социална мъдрост, би трябвало да намали общественото и политическо напрежение, като си подаде оставката. Ако обаче тази събота и неделя се изпратят тежко въоръжени подразделения на жандармерията, вероятността от потресаващи и грозни събития е много вероятна. Добронамерените политическите лидери би трябвало да избягват конфронтация и опасности, защото те са твърде вероятни.

Ние българите можем по един интелигентен и ненасилнически начин да постигнем социалните и политическите си стремежи към положителна и качествена промяна към по-добро в държавата си. Нашият народ може да каже ясно и конкретно, че времето на мащабните партийни кражби и манията за власт на неморални и корумпирани политически лидери свърши. Това обаче може да стане и с изцяло мирни средства, а не чрез погроми и насилие. Ето защо призовавам всички разумни и добри хора да се молят за България, за нейното спасение и успокоение чрез справедливост, алтруизъм и честност на всяко едно ниво. Стремежът към хармоничен и смислен живот, трябва да бъде насочен по пътя на ненасилието в градивна посока. А политиците не трябва да си играят с творческия плам на българския дух, защото той може в миг да се превърне в Гняв Божии и всепояждащ огън.

В този смисъл, тенденцията е следната: първата половина на август месец ще бъде украсен от подобна конфигурация, като на мястото на Марс е вече Юпитер, като това може да е знак или за падането на това правителство, или за още по-голям политическа криза, която ще се развие още по-мащабно през ноември месец, когато по подобие на февруарските процеси, ще е свързана с връщането на Плутон в градуса на Слънцето на България. Има две вероятности – това правителство да си отиде сравнително нормално сега през лятото и да има избори през есента, но партизаните и ятаците да организират нови протести на есен, или това правителство да създаде наистина грандиозна криза и срив в доверието към институциите на целия народ. И при двете тенденции единственото решение е нов изборен закон, Велико народно събрание, нова справедлива и изчистена от дупки и кръпки конституция, граждански контрол на всички нива в държавата и пряка демокрация от най-висш вид.

На ниво ежедневие и личен живот, препоръчвам по това време да се избягва пътуванията, рискованите дейности, опасните действия и насилието. Хората трябва да се пазят много повече в такива моменти и да избягват каквито и да е опасности. Всички държавни органи и структури трябва да повишат степента на защита на населението, да предпазят хората от престъпления и агресия. Тази конфигурация е за съжаление подобна по степента на опасност на конфигурацията по време на терористичния акт в Бургас, но за радост е по-слаба по сила. В такива моменти, там където има енергия, електричество, боеприпаси, престъпни и подмолни фактори са възможни опасни и разрушителни събития. Ето защо ако се реализират превантивни мерки в тези посоки могат да се предпазят и спасят човешки животи. Относно затрупаните миньори най-добрата стратегия е да се изпреварят тези тежки аспекти и да се спасят с Божия помощ преди 27.07.

За радост в периода 29-30.07 в Космоса се случва много рядка и силна хармонична конфигурация. В нея поне 6 обекта от Слънчевата система оформят почти точен хексаграм (шестолъчка), като по този начин Космосът показва, че може да се направи правилна и мощна връзка между Макрокосмоса и Микрокосмоса, които от най-древни времена са били визуализирани чрез символа на хексаграмата. Тази форма напомня диамант и по този начин Вселената ни говори, че Виделината на Добродетелите е по-мощна от действията и плановете на тъмните сили. Независимо паразитната наглост, победата на Справедливостта е напълно реална и възможна. Също така, това е знак, че разрушителните, изкушаващи и дисхармонични сили на тъмнината могат да бъдат парирани и по-късно трансформирани в нещо смислено и добро.

Ако обобщя семантичния смисъл на тази мощна хармонична конфигурация мога да кажа следното: чрез силата на Мировата Любов, чрез силата на целенасочената медитация и визуализация на хармонични и добротворни мисъл-форми, чрез силата на Диамантената воля по посока на реализацията на Божествената Промисъл, всички честни хора по лицето на тази Земя, всички същества с чисти сърца, всички добри хора сред нашия народ, могат да свършат една смислена и полезна работа за Цялото, като впрегнат негативните сили в смилена и добротворна посока.

Искрено вярвам и знам, че вибрациите на Виделината са по-мощни от влиянието на тъмнината.Вложете тази вяра и вие в сърцата си и се уповавайте на Христос – Логосът и Същността на Живота!

Застъпете се за Правдата, проявете Добродетелта, живейте в Любовта, светете в Мъдростта и бъдете Истината, защото това е Божията воля за всички нас!

# · ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (26-31.07.2013) Българската народностна душа се стреми към добродетели, социално проявен морал, държавнически подход в политиката на ниво лидери, партии и граждански организации, справедливост, обществен алтруизъм, а не систематично егоцентрично желание за кражби и маниакална власт, реализация на граждански контрол и безусловен базов доход и съзнателна колективна воля, разгърната чрез модела на пряката демокрация. За съжаление редица тъмни сили са обхванали нашия политически живот и противодействат съзнателно на всичко светло, възвишено и добро в народа ни. Свидетели сме на жестокост, манипулации, задкулисни конспирации, подли лъжи, кражби за десетки и стотици милиарди и ежедневно нагло поведение от потресаващ порядък. В световен план имаше поредица знаци, които също показват, че човечеството има още какво да направи, за да възприеме положителните космически конфигурации и да ги реализира по един активен и възвишен начин. То сякаш много по-лесно се поддава на негативните влияние и сравнително слабо проявява силните положителни вибрации на Вселената. Това означава, че има нужда всички пробудени и смели души да бъдат заедно в искрената молитва и съзнателното утвърждение на възвишените ценности и добродетели на Аз-а и централна монада на Общочовешкия световен организъм – Христос. Българите имат шанс сега да се пробудят и съзнателно да реализират своите обществени идеали, защото нашия народ е жив орган в организма на човечеството и то орган със своя душа и Архангел-пазител. Всички ние можем ясно и конкретно да кажем и покажем, че не сме съгласни да бъдем лъгани, мамени и унижавани от който и да е политик или конспиративна гмеж. Ние вече показахме на целия свят, че сме народ с достойнство и стремеж към свобода и справедливост. Ако се обединим в ясни и конкретни искания и ги заявим с постоянство, търпение и гражданска отговорност ще успеем да ги реализираме.

Когато в Космоса има силни и мощни конфигурации, те се проявяват на Земята като съществени и значими събития. Това е така, защото от древни времена е казано от създателя на Астрологията – Хермес Триждимогъщия, че онова, което е горе е подобно на това, което е долу и че има пряка връзка между Макрокосмоса на Вселената и Микрокосмоса на социалното и индивидуалното съзнание – те се отразяват взаимно и приливат в едно Цяло.

Сега в космоса предстои изключително силна космическа буря, която се образува между две противоположни геометрични конфигурации, направени от почти всички планети в Слънчевата система, като по този начин се заформя мощен фронт на сблъсък и битка между светлината и тъмнината.

Първо в периода 26-28.07 Марс, Уран и Плутон образуват правоъгълен триъгълник, гледано от Земята, като тази фигура се засилва допълнително от Луната. Спомената геометрична форма се случва в кардиналните знаци Овен, Рак и Козирог и от там ще повлияе всички държави, субекти и хора, имащи важни космически фактори между 7 и 13 градус на споменатите зодии, включително и спрямо зодиакалния знак Везни. Това положение пряко засяга процесите в нашата държава, защото е насочена към Слънцето в хороскопа на България.

Ето защо казано в глобален смисъл на думата – споменатия период е наситен с дисхармонични, разрушителни и катастрофични енергии. Вероятно ще се реализират редица транспортни и индустриални аварии(опасния инцидент в Испания е вероятно свързан с тази вече действаща конфигурация), крайно агресивни престъпления, като отново има вероятност от масови жертви, взривове породени от електричество или човешки недомислици. В подобни минали конфигурации е имало взривове на боеприпаси и сериозни и мощни индустриални катаклизми. Възможността от политически и военни напрежения в такива моменти рязко скача, като агресията в политическо отношение сега е много по-вероятна, защото знаците в космоса намекват конкретно за това. Също така природни стихии или ядрени процеси, могат да повлияят разрушително. Електрическите централи, енергийната индустрия, интернет и космическите технологии са под сериозна опасност. Ето защо всички отговорни органи в описаните области би трябвало да повишат степента на защита и контрол в този период съзнателно, а будните и духовно-призвани хора могат да се молят и медитират по посока Божественото да защити човешкия род от разрушения, агресия и природни стихии и да трансформира негативните процеси в градивна и ползотворна за хората посока. Ние можем да поискаме Господ да впрегне на работа тези сили и да ни помогне да проявим енергията им в хармонична и трансформираща посока с цел интензивно творчество и новаторска дейност за благото на Цялото.

Относно България, тази конфигурация показва сериозна опасност протестите и политическата криза да достигне крайни и разрушителни степени. Това национал-социалистическо правителство прекали в много отношения, включително в умишлените си провокации към протестиращите чрез бели автобуси и масов побой. То не само навреди на имиджа на България в световен план, но показа, че е основано на всичко друго, но не и на демократични принципи. Вероятността тази космическа конфигурация да провокира крайно напрежение, агресия, разрушения, побоища и масови сблъсъци е доста сериозна. Ако в Олигарски и сие е останала поне капчица държавническо мислене и социална мъдрост, би трябвало да намали общественото и политическо напрежение, като си подаде оставката. Ако обаче тази събота и неделя се изпратят тежко въоръжени подразделения на жандармерията, вероятността от потресаващи и грозни събития е много вероятна. Добронамерените политическите лидери би трябвало да избягват конфронтация и опасности, защото те са твърде вероятни.

Ние българите можем по един интелигентен и ненасилнически начин да постигнем социалните и политическите си стремежи към положителна и качествена промяна към по-добро в държавата си. Нашият народ може да каже ясно и конкретно, че времето на мащабните партийни кражби и манията за власт на неморални и корумпирани политически лидери свърши. Това обаче може да стане и с изцяло мирни средства, а не чрез погроми и насилие. Ето защо призовавам всички разумни и добри хора да се молят за България, за нейното спасение и успокоение чрез справедливост, алтруизъм и честност на всяко едно ниво. Стремежът към хармоничен и смислен живот, трябва да бъде насочен по пътя на ненасилието в градивна посока. А политиците не трябва да си играят с творческия плам на българския дух, защото той може в миг да се превърне в Гняв Божии и всепояждащ огън.

В този смисъл, тенденцията е следната: първата половина на август месец ще бъде украсен от подобна конфигурация, като на мястото на Марс е вече Юпитер, като това може да е знак или за падането на това правителство, или за още по-голям политическа криза, която ще се развие още по-мащабно през ноември месец, когато по подобие на февруарските процеси, ще е свързана с връщането на Плутон в градуса на Слънцето на България. Има две вероятности – това правителство да си отиде сравнително нормално сега през лятото и да има избори през есента, но партизаните и ятаците да организират нови протести на есен, или това правителство да създаде наистина грандиозна криза и срив в доверието към институциите на целия народ. И при двете тенденции единственото решение е нов изборен закон, Велико народно събрание, нова справедлива и изчистена от дупки и кръпки конституция, граждански контрол на всички нива в държавата и пряка демокрация от най-висш вид.

На ниво ежедневие и личен живот, препоръчвам по това време да се избягва пътуванията, рискованите дейности, опасните действия и насилието. Хората трябва да се пазят много повече в такива моменти и да избягват каквито и да е опасности. Всички държавни органи и структури трябва да повишат степента на защита на населението, да предпазят хората от престъпления и агресия. Тази конфигурация е за съжаление подобна по степента на опасност на конфигурацията по време на терористичния акт в Бургас, но за радост е по-слаба по сила. В такива моменти, там където има енергия, електричество, боеприпаси, престъпни и подмолни фактори са възможни опасни и разрушителни събития. Ето защо ако се реализират превантивни мерки в тези посоки могат да се предпазят и спасят човешки животи. Относно затрупаните миньори най-добрата стратегия е да се изпреварят тези тежки аспекти и да се спасят с Божия помощ преди 27.07.

За радост в периода 29-30.07 в Космоса се случва много рядка и силна хармонична конфигурация. В нея поне 6 обекта от Слънчевата система оформят почти точен хексаграм (шестолъчка), като по този начин Космосът показва, че може да се направи правилна и мощна връзка между Макрокосмоса и Микрокосмоса, които от най-древни времена са били визуализирани чрез символа на хексаграмата. Тази форма напомня диамант и по този начин Вселената ни говори, че Виделината на Добродетелите е по-мощна от действията и плановете на тъмните сили. Независимо паразитната наглост, победата на Справедливостта е напълно реална и възможна. Също така, това е знак, че разрушителните, изкушаващи и дисхармонични сили на тъмнината могат да бъдат парирани и по-късно трансформирани в нещо смислено и добро.

Ако обобщя семантичния смисъл на тази мощна хармонична конфигурация мога да кажа следното: чрез силата на Мировата Любов, чрез силата на целенасочената медитация и визуализация на хармонични и добротворни мисъл-форми, чрез силата на Диамантената воля по посока на реализацията на Божествената Промисъл, всички честни хора по лицето на тази Земя, всички същества с чисти сърца, всички добри хора сред нашия народ, могат да свършат една смислена и полезна работа за Цялото, като впрегнат негативните сили в смилена и добротворна посока.

Искрено вярвам и знам, че вибрациите на Виделината са по-мощни от влиянието на тъмнината.Вложете тази вяра и вие в сърцата си и се уповавайте на Христос – Логосът и Същността на Живота!

Застъпете се за Правдата, проявете Добродетелта, живейте в Любовта, светете в Мъдростта и бъдете Истината, защото това е Божията воля за всички нас!

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки