Най-важните съвети за успешна пчелна ферма

Пчелната ферма - какво трябва да знаем, за да инвестираме в такава!

За предприемчиви, трудолюбиви и търпеливи хора, търсещи интересен бизнес, с който да се занимават, пчеларството може да осигори добри доходи. Но не всеки проявяващ интерес към този сектор може да се занимава с подобна дейност. С каквото и да се занимава човек, трябва да си разбира от работата и от това как да я ръководи, ето защо предоставяме интересна информация за любопитните, за предприемчивите и креативни хора!

Пчелното семейство се състои от три вида индивиди - пчела майка, пчели работнички и търтеи. Трите вида се различават помежду си по анатомичните и физиологичните особености, функциите и числеността. Независимо от тези различия те се намират в сложни биологични взаимоотношения и са неразривносвързани помежду си.

Майката е една единствена в семейството и снася яйца по 1500 - 2000 дневно.

Пчелите работнички са с непостоянен брой и не могат да се съешават с търтеите, но при особени случаи снасят неоплодени яйца.

Търтеите се развиват от неоплодени яйца. Броят им зависи от размножителните способности на семейството, възрастта на майката, количеството на питите и състоянието на пчелното семейство.

През различните сезони на годината животът на пчелното семейство се изменя. Той се разделя на два периода - на активна дейност и на относителен покой.

Първият започва обикновено в началото на февруари, когато пчелата майка започва да снася първите си яйца. С настъпването на пролетта и със затоплянето на времето започвят цъфтежа си ранните пролетни медоносни растения. Пчелите започват да събират и да носят нектар и цветен прашец. Пчелите работнички започват да хранят усилено майката и тя започва да снася яйца. Това води към увеличаване количеството на излюпените млади пчели през пролетта и към умиране от изтощаване на старите. Подмяната завършва към средата на април. Броят на пчелите работнички се увеличава бързо и така семейството се подготвя за използуване на главната паша.Постъпването на по-голямо количество нектар и цветен прашец в кошерите довежда до максимум активността на пчелното семейство. По такъв начин се натрупват хранителни запаси както за пчелното семейство, така и за пчеларя. След прецъфтяването на основната медоносна растителност, главната паша преминава и летежът на пчелите силно намалява. Пчелите преработват нектара в мед и освобождават килийките. Майката започва да снася яйца в празните килийки, с което се подготвя семейството за зимуване. Подготовката за зимуване може да се направлява и да се подпомага от пчеларя.

Ако по време на главната паша не се осигури място за работа в кошера, семействата изпадат в роево състояние. Те започват да се роят и може да се получат един, два, три и повече роеве от едно семейство, което довежда до силното му изтощаване. Такива семейства не са в състояние да натрупват храна за през зимата и умират. Ето защо пчеларят трябва да изземва меда от кошерите, за да се освобождават празни пити и да се осигурява работа на пчелите.

С прекратяване на пашата силно отслабва инстинктът за размножаване, престава летежът на пчелите и после изгонването на търтеите. Семейството се подготвя за зимуване. Със захлаждане на времето пчелите се събират по - плътно между питите. При понижаване на външната температура до 13 - 14С пчелите образуват пчелно кълбо.

В период на относителен покой събраните на кълбо през зимата пчели поддържат температура 14 - 25С. Те поемат поединично малко храна и чрез слабите движения на краката, гръдните мускули и тялото отделят необходимата топлина в кошера.

Продуктите, които се добиват от пчелните семейства са всеизвестни. Човек използва -

Пчелен мед - храна с висок процент усвояемост, пртежаваща хранително - диетични качества и антимикробно действие.

Пчелен восък - използван във фармацевтична, хартиена, парфюмерийна, кожарска и др. промишленост.

Цветен прашец - той съдържа белтъчини,желязо,фосфор,калций,манган и др.,витамини(C,B,D,E).

Пчелно млечице – използван в медицината за подобряване на сърдечната дейност, при анемий, невралгий и др.

Прополисът-използва се в медицината, козметиката и др.

Пчелна отрова- за ревматични заболявания,радиколит, нервни заболявания.

За да се съберат 1кг мед, пчелите трябва да принесат в кошера 120 000 - 150 000 товара, а за 1кг нектар трябва да посетят 7 500 цвята на червена детелина или 2 млн. цвята на бяла акация. За да се преработи 1кг нектар в мед, необходимо е да работят 1000 пчели в продължение на 3 дни.

Поради това, че на пазара, чистият меден продукт е в ограничени количества, цената на истинският мед и производните му продукти е по-висока, от колкото на заместителите или наподобяващите му продукти.

За начинаещите пчелари е важно да знаят в какви кошери биват настанявани пчелните семейства. В миналото,още в началото на пчеларската дейност на човека са се използвали неразборни кошери, които към настоящият момент са примитивни и неприложими. Разборните кошери са тези, които се използват в масовата практика. Те имат следните предимства:

  1. Пчеларят с намесване в живота на пчелното семейство може да направлява дейността му за получаване на мед, восък, отглеждане на майки и др.

  2. Старите пити може да се сменят с нови, а негодните майки - с млади.

  3. Подвижността на питите осигуряват извършването на обстоен преглед на пчелното семейство и на пълен разбор на състоянието му, откъдето носят името си.

4.По-големият обем на разборните кошери дава възможност на пчелното семейство да стане силно за главната паша и да произвежда повече мед и восък.

  1. Разборните кошери дават възможност за направлявано изменяне и обогатяване на наследствените стопански качества на пчелните семейства.

В зависимост от начина, по който се разширяват гнездата, кошерите се разделят на два главни типа - стоящи и лежащи.

Стоящи кошери са вертикални и обемът им се увеличава нагоре чрез прибавяне на надставки, които служат за складиране на мед или за отглеждане на пило. Най-разпространените кошери се състоят от три главни части - плодник, магазин и капак.

Плодникът служи за постоянно жилище на пчелното семейство. В питите разположени в него, се отглежда пилото и се складира храната. На предната и задната страна на плодника по средата се намира входът на кошера. При плодника се намира дъното, което е подвижно и на чийто преден край е закрепена на панти пролетната дъска, която служи за излитане и за кацане на пчелите.

В плодника има място за 12 рамки, но за удобство при прегледите е по- добре да се поставят 11 рамки и една преградна дъска.

Плодниковите рамки са правоъгълни. Състоят се от една горна, една долна и две странични летвички.

Надрамковата покривка, обикновенно се изработва от 5 дъсчици. На една от тези дъсчици се прави кръгъл отвор за поставяне на хранилки.

Възглавницата върху покривните дъсчици стои през цялата година в кошера, като в студено време запазва топлината в гнездото, а през горещините не позволява силното му нагряване от слънцето. Възглавницата представлява квадратна дървена рамка, чиито две страни са обковани със зебло, а между тях е поставена изолация.

Преградните дъски служат за ограничаване на гнездото и за по-добро запазване на топлината в плодника.

Магазин се използва за складиране на меда и се поставя върху плодника по време на главната паша.В магазина има 12 рамки.

Капака е най-горната част на кошера, която покрива и предпазва вътрешността му от атмосферни влияния.

Има и лежащи кошери, които са хоризонтално разположени. Гнездото им се разширява встрани чрез прибавяне на рамки в празното място на кошера, където пчелите не само отглеждат пилото, но и складират меда. Лежащите кошери може да се използват като едносемейни, двусемейни и дори трисемейни. Кошерите се боядисват с цветове, които се различават от пчелите - бял, жълт, син.

При изграждането на кошери и създаване на така наречената „пчелна ферма” е важно да се избере подходящ земеделски имот, където да се разположат пчелните семейства.

Този избор оказва влияние върху пчелна паша и опрашването на селскостопанските култура.

Пчелната паша включва медоносните растения, от които пчелите събират нектар и цветен прашец. Повечето от медоносните растения дават едновременно нектар и цветен прашец, но има и само нектароносни и само прашецоносни. От някои растения пчелите събират още мана и смолисти вещества (пчелен клей).

Под медосбор се разбира събирането на нектар и преработването му в мед в кошерите.

Поради тази и други съществени причини, парцела, в които ще се разполагат кошерите, трябва да е добре селектиран, далеч от главни и магистрални пътища и осигоряващ нормално развитие и поле за работа на пчелните семейства.

Пчелно млечице използва се в медицината - подобрява сърдечната дейност,при анемий,невралгий и др.

Прополисът (пчелният клей) - намира прилижение в медицината, козметиката и др.

Пчелна отрова - при ревматични заболявания, радиколит, нервни заболявания.

За да се съберат 1кг мед, те трябва да принесат в кошера 120 000 - 150 000 товара, а за 1кг нектар трябва да посетят 7 500 цвята на червена детелина или 2 млн. цвята на бяла акация. За да се преработи 1кг нектар в мед, необходимо е да работят 1000 пчели в продължение на 3 дни.

Поради това, че на пазара чистият меден продукт е в ограничени количества, цената на истинският мед и производните му продукти е по-висока, от колкото на заместителите или наподобяващите го продукти.

https://www.facebook.com/Honeyfrombulgarian/ https://www.facebook.com/Honeyfrombulgarian/photos/a.1639365829650358/1642841499302791/Пчелната ферма - какво трябва да знаем, за да инвестираме в такава!

За предприемчиви, трудолюбиви и търпеливи хора, търсещи интересен бизнес, с който да се занимават, пчеларството може да осигори добри доходи. Но не всеки проявяващ интерес към този сектор може да се занимава с подобна дейност. С каквото и да се занимава човек, трябва да си разбира от работата и от това как да я ръководи, ето защо предоставяме интересна информация за любопитните, за предприемчивите и креативни хора!

Пчелното семейство се състои от три вида индивиди - пчела майка, пчели работнички и търтеи. Трите вида се различават помежду си по анатомичните и физиологичните особености, функциите и числеността. Независимо от тези различия те се намират в сложни биологични взаимоотношения и са неразривносвързани помежду си.

Майката е една единствена в семейството и снася яйца по 1500 - 2000 дневно.

Пчелите работнички са с непостоянен брой и не могат да се съешават с търтеите, но при особени случаи снасят неоплодени яйца.

Търтеите се развиват от неоплодени яйца. Броят им зависи от размножителните способности на семейството, възрастта на майката, количеството на питите и състоянието на пчелното семейство.

През различните сезони на годината животът на пчелното семейство се изменя. Той се разделя на два периода - на активна дейност и на относителен покой.

Първият започва обикновено в началото на февруари, когато пчелата майка започва да снася първите си яйца. С настъпването на пролетта и със затоплянето на времето започвят цъфтежа си ранните пролетни медоносни растения. Пчелите започват да събират и да носят нектар и цветен прашец. Пчелите работнички започват да хранят усилено майката и тя започва да снася яйца. Това води към увеличаване количеството на излюпените млади пчели през пролетта и към умиране от изтощаване на старите. Подмяната завършва към средата на април. Броят на пчелите работнички се увеличава бързо и така семейството се подготвя за използуване на главната паша.Постъпването на по-голямо количество нектар и цветен прашец в кошерите довежда до максимум активността на пчелното семейство. По такъв начин се натрупват хранителни запаси както за пчелното семейство, така и за пчеларя. След прецъфтяването на основната медоносна растителност, главната паша преминава и летежът на пчелите силно намалява. Пчелите преработват нектара в мед и освобождават килийките. Майката започва да снася яйца в празните килийки, с което се подготвя семейството за зимуване. Подготовката за зимуване може да се направлява и да се подпомага от пчеларя.

Ако по време на главната паша не се осигури място за работа в кошера, семействата изпадат в роево състояние. Те започват да се роят и може да се получат един, два, три и повече роеве от едно семейство, което довежда до силното му изтощаване. Такива семейства не са в състояние да натрупват храна за през зимата и умират. Ето защо пчеларят трябва да изземва меда от кошерите, за да се освобождават празни пити и да се осигурява работа на пчелите.

С прекратяване на пашата силно отслабва инстинктът за размножаване, престава летежът на пчелите и после изгонването на търтеите. Семейството се подготвя за зимуване. Със захлаждане на времето пчелите се събират по - плътно между питите. При понижаване на външната температура до 13 - 14С пчелите образуват пчелно кълбо.

В период на относителен покой събраните на кълбо през зимата пчели поддържат температура 14 - 25С. Те поемат поединично малко храна и чрез слабите движения на краката, гръдните мускули и тялото отделят необходимата топлина в кошера.

Продуктите, които се добиват от пчелните семейства са всеизвестни. Човек използва -

Пчелен мед - храна с висок процент усвояемост, пртежаваща хранително - диетични качества и антимикробно действие.

Пчелен восък - използван във фармацевтична, хартиена, парфюмерийна, кожарска и др. промишленост.

Цветен прашец - той съдържа белтъчини,желязо,фосфор,калций,манган и др.,витамини(C,B,D,E).

Пчелно млечице – използван в медицината за подобряване на сърдечната дейност, при анемий, невралгий и др.

Прополисът-използва се в медицината, козметиката и др.

Пчелна отрова- за ревматични заболявания,радиколит, нервни заболявания.

За да се съберат 1кг мед, пчелите трябва да принесат в кошера 120 000 - 150 000 товара, а за 1кг нектар трябва да посетят 7 500 цвята на червена детелина или 2 млн. цвята на бяла акация. За да се преработи 1кг нектар в мед, необходимо е да работят 1000 пчели в продължение на 3 дни.

Поради това, че на пазара, чистият меден продукт е в ограничени количества, цената на истинският мед и производните му продукти е по-висока, от колкото на заместителите или наподобяващите му продукти.

За начинаещите пчелари е важно да знаят в какви кошери биват настанявани пчелните семейства. В миналото,още в началото на пчеларската дейност на човека са се използвали неразборни кошери, които към настоящият момент са примитивни и неприложими. Разборните кошери са тези, които се използват в масовата практика. Те имат следните предимства:

  1. Пчеларят с намесване в живота на пчелното семейство може да направлява дейността му за получаване на мед, восък, отглеждане на майки и др.

  2. Старите пити може да се сменят с нови, а негодните майки - с млади.

  3. Подвижността на питите осигуряват извършването на обстоен преглед на пчелното семейство и на пълен разбор на състоянието му, откъдето носят името си.

4.По-големият обем на разборните кошери дава възможност на пчелното семейство да стане силно за главната паша и да произвежда повече мед и восък.

  1. Разборните кошери дават възможност за направлявано изменяне и обогатяване на наследствените стопански качества на пчелните семейства.

В зависимост от начина, по който се разширяват гнездата, кошерите се разделят на два главни типа - стоящи и лежащи.

Стоящи кошери са вертикални и обемът им се увеличава нагоре чрез прибавяне на надставки, които служат за складиране на мед или за отглеждане на пило. Най-разпространените кошери се състоят от три главни части - плодник, магазин и капак.

Плодникът служи за постоянно жилище на пчелното семейство. В питите разположени в него, се отглежда пилото и се складира храната. На предната и задната страна на плодника по средата се намира входът на кошера. При плодника се намира дъното, което е подвижно и на чийто преден край е закрепена на панти пролетната дъска, която служи за излитане и за кацане на пчелите.

В плодника има място за 12 рамки, но за удобство при прегледите е по- добре да се поставят 11 рамки и една преградна дъска.

Плодниковите рамки са правоъгълни. Състоят се от една горна, една долна и две странични летвички.

Надрамковата покривка, обикновенно се изработва от 5 дъсчици. На една от тези дъсчици се прави кръгъл отвор за поставяне на хранилки.

Възглавницата върху покривните дъсчици стои през цялата година в кошера, като в студено време запазва топлината в гнездото, а през горещините не позволява силното му нагряване от слънцето. Възглавницата представлява квадратна дървена рамка, чиито две страни са обковани със зебло, а между тях е поставена изолация.

Преградните дъски служат за ограничаване на гнездото и за по-добро запазване на топлината в плодника.

Магазин се използва за складиране на меда и се поставя върху плодника по време на главната паша.В магазина има 12 рамки.

Капака е най-горната част на кошера, която покрива и предпазва вътрешността му от атмосферни влияния.

Има и лежащи кошери, които са хоризонтално разположени. Гнездото им се разширява встрани чрез прибавяне на рамки в празното място на кошера, където пчелите не само отглеждат пилото, но и складират меда. Лежащите кошери може да се използват като едносемейни, двусемейни и дори трисемейни. Кошерите се боядисват с цветове, които се различават от пчелите - бял, жълт, син.

При изграждането на кошери и създаване на така наречената „пчелна ферма” е важно да се избере подходящ земеделски имот, където да се разположат пчелните семейства.

Този избор оказва влияние върху пчелна паша и опрашването на селскостопанските култура.

Пчелната паша включва медоносните растения, от които пчелите събират нектар и цветен прашец. Повечето от медоносните растения дават едновременно нектар и цветен прашец, но има и само нектароносни и само прашецоносни. От някои растения пчелите събират още мана и смолисти вещества (пчелен клей).

Под медосбор се разбира събирането на нектар и преработването му в мед в кошерите.

Поради тази и други съществени причини, парцела, в които ще се разполагат кошерите, трябва да е добре селектиран, далеч от главни и магистрални пътища и осигоряващ нормално развитие и поле за работа на пчелните семейства.

Пчелно млечице използва се в медицината - подобрява сърдечната дейност,при анемий,невралгий и др.

Прополисът (пчелният клей) - намира прилижение в медицината, козметиката и др.

Пчелна отрова - при ревматични заболявания, радиколит, нервни заболявания.

За да се съберат 1кг мед, те трябва да принесат в кошера 120 000 - 150 000 товара, а за 1кг нектар трябва да посетят 7 500 цвята на червена детелина или 2 млн. цвята на бяла акация. За да се преработи 1кг нектар в мед, необходимо е да работят 1000 пчели в продължение на 3 дни.

Поради това, че на пазара чистият меден продукт е в ограничени количества, цената на истинският мед и производните му продукти е по-висока, от колкото на заместителите или наподобяващите го продукти.

Ако.ще го постна да го видят и другите

Отговорете на тази публикация

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки