Отворено писмо към началниците на държавата - криза в сектор животновъдство

Йордан Малджански сподели публикация.2 часа ·ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА ОТВОРЕНО ПИСМО ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ ОЩЕ ОТ КОГА СЪМ ПРЕДУПРЕДИЛ ВЛАСТВАЩИТЕ КАКВО МОЖЕ ДА ПОРОДИ ТАЗИ НАРЕДБА №3.ТЕЗИ КОИТО СЕГА ПИШАТ ДЕКЛАРАЦИИ ВЪВ ВАША ЗАЩИТА ТОГАВА БЯХА ВЪТРЕ В ЗАЛАТА И МЕН НЕ МЕ ДОПУСКАХА ДА СЕ ИЗКАЖА ОТ ИМЕТО НА МАЛКИТЕ И ДРЕБНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНА ПРОДУКЦИЯ.СЕГА СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА КОИТО ВИ ЛИКВИДИРАХА СЕГА СЕ ЯВЯВАТ КАТО ВАШИ ЗАЩИТНИЦИ.ВСИЧКО ТОВА ГО ПРАВЯТ ЗА ДА СЕ СЪХРАНЯТ КАТО УПРАВЛЯВАЩИ КОИТО СА "ЗАГРИЖАНИ "ЗА ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА.НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НА ТЕЗИ НЕЩАСТНИЦИ КОИТО ВИ ДОКАРАХА ДО ПРОСЕШКА ТОЯГА.САМИ ПРЕЦЕНЕТЕ КАКВА ВИ Е ПОЛЗАТА ОТ ТЕЗИ ИЗМИСЛЕНИ РАЗВЪДНИ АСОЦИАЦИИ.С КАКВО ВИ ПОМОГНАХА И КАКВИ ПРОБЛЕМИ ВИ РЕШИХА ЗА ТОВА КОЕТО ИМ ПЛАЩАТЕ ЧЛЕНСКИ ВНОС.ВСИЧКО ТОВА И ОЩЕ 2.5 МИЛИОНА ОТ ЕС МИНАВА ПРЕЗ РЪЦЕТЕ НА С.КАРАКОЛЕВ И ЗА ВАС ЕДНА СТУДЕНА ВОДА.ЕТО ЗА ТОВА СА ЗАГРИЖАНИ ТЕЗИ НЕЩАСТНИЦИ ЗАЩОТО ИМ СЕ ВИЖДА КРАЯ И КОГАТО КОРАБА ПОТЪВА ПЛЪХОВЕТЕ ПЪРВИ СЕ СПАСЯВАТ.НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ТЕЗИ ПЛЪХОВЕ ОТНОВО ДА СЕ СПАСЯТ А ПОТОПЕТЕ КОРАБА ЗА ДА СЕ СПАСИТЕ ВИЕ И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА.СЪБУДЕТЕ СЕ И ДАЙТЕ ДА НАПРАВИМ ЕДНА ИСТИНСКА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ КОЯТО ДА СЕ ЗАНИМАВА С ВАШИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ И ДА ВИ ОТСТОЯВА ИНТЕРЕСИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА НОВАТА ОСП.БЕЗ КОМПЕТЕНТНИ ХОРА НЯМА ДА УСПЕЕТЕ ДА СЕ СПРАВИТЕ ТОВА ГО РАЗБЕРЕТЕ И ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕТЕ ПРЕЦАКАНИ.

ДОГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯБОЙКО М. БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯДОМИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМООТ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ (НАЖ), МАЛКИ И СРЕДНИ ЖИВОТНОВЪДИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Изразяваме нашата позиция и крайно безпокойство, от изключително задълбочаващата се криза в сектор животновъдство. Която стигна своя връх през 2016г.-2017г. 60% от фермерите са на ръба на тотален фалит. Не само, че не можем да обслужваме кредитите си, а и почти невъзможно да изхранваме и семействата си. Криза, която от 25 години се задълбочава все повече и повече. През последните 10 години 500 хиляди ЗП преустановиха земеделската си дейност,и напуснаха страната.През тези годините никой не обърна внимание, никой не даде гласност на проблемите, никой не взе решение да ни помогне и да ни защити. Станахме свидетели на източване на милиарди, от които минимална част достигнаха до реалните животновъди; станахме свидетели на непрекъснато променящи се правила, толкова често, че не ни дадоха възможност да планираме дори месеци напред, а за да се развиваме е необходимо да планираме поне за три годишен период; налагане на, все повече и повече, непосилни изисквания и задължения към производителите; станахме свидетели на непрекъснат лобизъм и обслужване на едни и същи интереси, но не и на интересите на обикновения, реален български животновъд. Всяка година полагахме неимоверни усилия да оцелеем, с надеждата че следващата нещо ще се промени. Промени се единствено това, че с досегашната политика на управление, сектора е на път да се превърне в промишлен, а малкия и среден бизнес да бъде унищожен. А това ще превърне България в прецедент пред света, където навсякъде се толерира именно малкия и среден бизнес. Да вземем за пример Полша – там в повечето ферми се отглеждат по 7-8 до 10 крави. Някои от тях са под селекция. Дори и едно животно да е под селекция в стадото, то се субсидира. В Швейцария 98% - е делът на малките и средни ферми. А при нас отново е поставено ограничение: минимум 20 животни от една порода е необходимо да бъдат под селекция, за да получат стопаните субсидии за тях. Ако отглеждаме, например общо 40 крави под селекция – 5 от тях са от една порода, 10 от друга, 15 от трета и 10 от четвърта, няма да получим субсидии за тях. Но ние сме преценили, че точно в такова съотношение на породите са ни необходими, за да произведем например сирене, с определено качество и показатели. Едната порода е с висок – млеконадой, другата – с висок маслен градус, третата – дава мляко с по-високо съдържание на белтък и т.н. Кой и по каква причина реши, че ще ни го забрани, като ни лиши от субсидии – нима това е нарушение, за да бъдем санкционирани? И защо?Изразяваме позицията на нашите членове, както и на хилядите животновъди, чиито интереси са засегнати от проекта за изменение и допълнение на Наредба 3 от 17 февруари 2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания:

  1. Предложените промени в чл. 18, касаещи схемите за подпомагане на овце-майки и кози-майки, изцяло изключват от подпомагане и субсидиране хиляди български ферми, отглеждащи овце/кози, които не са под селекционен контрол, не са в планински район или ако са в планински район имат повече от 49 животни регистрирани в животновъдния си обект. Т.е. в проекта на Наредба 3 са предложени само две схеми за подпомагане на стопаните:„6.схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10-49 животни);7.схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол;“Това предложение според нас е изцяло нерегламентирано и подлагащо на дискриминация хиляди български фермери, които особено в такъв критичен момент за оцеляването си, ще бъдат лишени и от субсидиране, без което на този етап, е невъзможно да излязат от кризата, в която се намира целия сектор Животновъдство. Хиляди са земеделските производители в страната, които отглеждат овце/кози, които не са под селекционен контрол и не са в планински район, а има много които са в планински район, но отглеждат повече от 49 ДПЖ и стадата им не са под селекция. И Защо е необходимо да се стимулират с почти трикратно по-висока ставка на субсидията животни, които са под селекция, в сравнение с останалите. Именно неселекционните животни имат нужда от по-високо стимулиране, защото те са с по-ниска продуктивност, а разходите за отглеждането и на двата вида са еднакви.
  2. По същия начин стои въпроса и с предложените мерки за млечни крави: В планинските райони ще се подпомагат от 5-9 млечни крави и те нямат изискване за доказване на количество мляко през годината. А всички останали, които са в планински, в необлагодетелствани райони и други равнинни територии, и имат повече от 9 крави, как ще докажат необходимите количества мляко, за да получат субсидиране, при трудните условия, в които отглеждат своите животни и постефекта на ваксината срещу нодуларен дерматит, при което намаля повече 10 пъти млечната продуктивност на кравите.
  3. Обвързаната подкрепа, за ЕПЖ и ДПЖ, и наложеното изискване за доказване на определени количества мляко от животно, чрез представяне на счетоводни документи издадени единствено от Млекопреработвателни предприятия или лицензиран изкупвач, отново поставят фермерите в неравностойно положение, в крайна зависимост от Мандрите, които от своя страна, нямат вменени никакви задължения към животновъдите, нещо повече – ТЕ НЕ СА ДЛЪЖНИ ДА КУПУВАТ МЛЯКОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ. Проблем, който касае хиляди български фермери. С какво право Държавата задължава млекопроизводителите да предават 70% от продукцията си на Мандри – това не е ли лобизъм на нечии интереси – който продължава с години. В случая Държавата трябва да излезе с единна позиция като регулатор на взаимоотношенията Производител – Преработвател. До този момент са вменявани само и единствено задължения на Производителите и само и единствено права за Преработвателите, чиято дейност е изцяло защитена и подпомагана от страна на Държавата. Ако проекта за изменение на Наредба 3 бъде приет, ще се узаконят млеката, които се взимат по 0.20лв., ще стане едно надлъгване със системата. Всеки, който има в близост Мандра, ще изписва тези литри, а останалите просто няма да имат Договори с Преработвател или изкупвач(поради липсата им в близост до района на фермата) и няма да получат субсидия. Никой няма да си продаде кравата, ако тя не може да изкара 4000 или 2000 литра годишно,в зависимост от това дали е под селекция или не. Крава се води в регистъра на БАБХ, като навърши 24 месеца. А ние имаме крави на по 30 месеца, които още немогат да забременеят, но това не означава, че ще ги изхвърлим. Не можем да кажем на кравите си кога да забременеят, кога да абортират, кога да боледуват, колко дълго и на каква цена за лечение да боледуват и колко мляко да дават. Наред с това в ежедневната си дейност не рядко сме спохождани и от форсмажорни обстоятелства, които оскъпяват и утежняват допълнително и без това тежката ни работа.. Не е тайна за никой – влиянието на ваксината за нодуларен дерматит върху млечната продуктивност на кравите и не само – зачестиха маститите и абортите. В едно със сушата през 2016г и тежката настояща зима. След ваксинацията фермерите добиват до 10 пъти по-малко мляко от животно, в сравнение с периода преди поставянето на ваксината през 2016г. В момента, при тези ниски добиви на суровина, те не са в състояние да покриват дори ежедневните си разходи, да не говорим за редовно обслужване на кредитите им. Сектора е пред тотален фалит. Тук вече не говорим за развитие, а за елементарно оцеляване. Това са форсмажорни фактори за животновъдите, които не зависят от тях и Държавата е длъжна не само да поеме отговорност за задължителната ваксинация с неизпитани за последствията от тях, ваксини, а и да компенсира животновъдите за загубите, които са понесли.
  4. Отпадане на ограниченията в Наредба 26, които изключително затрудняват регистрацията на фермерите. Наредба 26 поставя поредната „бариера“ пред българския фермер, за свободен достъп до пазара и получаване на реална цена, за произведената от него продукция. А това е в основата на проблемите и поражда нуждата от субсидиране. Ако имаме свободен достъп до пазара и нормални цени за продукцията си, в един момент ще се окаже, че субсидирането може да бъде само един допълнителен стимул, но не и задължително за съществуването на отрасъла, какъвто всъщност се предполага, че е замисълът му.

Спрете досегашното проамериканско налагане на безумни правила, в сектор животновъдство, който за разлика от САЩ, при нас е в многократно по –малък капацитет на развитие, при многократно по-нисък стандарт и условия на живот. Не бихме приели и оправдателните Ви аргументи, за това че някои изисквания трябва да се приемат, понеже ги има и в Европа, защото България няма стандарта на живот, като останалите Европейски страни, ние нямаме условията, които останалите страни членки на ЕС са осигурили на нашите европейски колеги, не получаваме и техния размер на субсидиране, за да се изисква от нас достигане на европейски стандарти. Освен това всяка Държава, не зависимо от членството си в ЕС, има право да решава какви изисквания и до каква степен е възможно да наложи на фермерите си, с оглед на специфичните им потребности, произлизащи от условията на живот в нея, с които са принудени да се съобразяват. Право, от което се е възползвала всяка страна членка на Европейския съюз, но не и България.Секторът се нуждае от спешни и адекватни мерки, изразяваще се в смяна на модела който доказа,че не е ефективен и не може да произведе нужните животиски храни от които обществото има нужда.Новият модел трябва да стимолира фермерите да произвеждат повече и по качесвена продукция, с която да задоволян нарастващото се търсене на пазара. Отстраняването на Проф.В.Николов като изпълнителен директор на ИАСРЖ,е само първата стъпка към промяната.Настояваме да се назначи експертна комисия,която да провери дейността на РАЗВЪДНИТЕ АСОЦИАЦИЙ и контролиращият орган ИАСРЖ.За 10 години в сектора са наляти повече от 1 милиард лева а броя на животните намалява,средната продуктивност пада, намалява и общият обем на производство.За 10 години няма нито един доклад,който да показва тенденцийте на развитиена животновъдството, и на отделните браншове също. Нуждаем се от кардинална, цялостна промяна на системата, от изцяло нови ръководни кадри и експерти.Настояваме пред държавните лица ПРЕЗИДЕНТА и ПРЕМИЕРА да органозират публичен дебат по проблемите на животновъдството,и изхранването на нацията.Ние малките и дребните животновъди имаме решение и модел,който желаем да изложим пред цяото общество,защото нямаме никакъв достъп до обществени и други медии.Ако не извършим тази промяна на модела през тази година ще фалират над 60% от фермите,и през следващте години ще бъде унищожено родното производсво на животинска продукция.Това ще предизвика, обезлюдяване и заличаване на българските села.Изчезнат ли селата, изчезваме и ние българите, изчезва и България.Ето с това ще влезем в историята, като държава която се е самоликвидирала от политическа алчнос. Срамно е една такава велика нация която през 1939 година, с воловете и дървеното рало е успялвала да произведе храни,с които може да се изхранят 30 милиона души,днес с техника и Евпопейски субсидий да има 300 хиляди гладуващи, и да разчитамe на милостта на хранителните вериги, да нахранят собственият ни народ.Българският народ и българският селянин никога не е подлаган на такова унищение да го храни М.Манолова.С тази неадекватна политика и налагането на директиви които не са свързани с традицийти и бита на българският селянин,ликвидирахме животновъдството, което е основният поминък на българските села, това доведе до демографска катастрофа.Изчезнали са 200 села и са на път още 400,изчезва един цял регион СЗБ,И НИКОЙ НЕ КАЗВА НИЩО И НЕ ПРЕДПРИЕМА НИЩО.Ако сте държавници и родолюбци,каквито претенций имате,ще се отзовете на нашите искания,които не са неизпълними.Ние искаме да останем в родните си села и да произвеждаме храни, от които обществото се нуждае.Крайно време е да се говори и по този въпрос, а не само за енергиините проблеми, защото храната която консумираме, е също енергия и то енергия която няма алтернатива,и благодарениена нея, ние сме живи.Храната не е даденост,тя се произвежда от селяните, с много труд,любов и всеотдаденост.За това в църковните обреди се боготворят даровете на селският труд ХЛЯБА,ЖИТОТО И ВИНОТО.Ликвидирането на мирният селянин, който ни храни е ГОЛЯМ ГРЯХ.Надяваме се, тези които го сториха това, да си получат божието наказание,защото от нас не го получиха.

Иван МиховКамелия ГеноваИван ЧанлиевН.с.І.ст. Йордан МалджанскиПубликувам Ви отговора на Президента по нашето ОТВОРЕНО ПИСМО.След един месец „работа” по нашето ОТВОРЕНО ПИСМО получихме този отговор.Понеже сме малки,дребни и незначителни за това ни отговарят кратко, уклончиво и пренебрежително.Големите проблеми на малките хора няма как да трогнат държавните ни мъже,те се занимават с национални и глобалните проблеми на Европа и света.Вероятно писмото ни е много дълго и скучно и за тово не е изчетено цялото,защото няма един ред за това,че в България има глад и умират хора.Това е пропуснато от администрацията на президента,че когато се убиват хора значи някой води война срещу българските граждани и Президента трябва да вземе страна в тази война, а не да се крие зад КОСТИТУЦИЯТА.Трябва да Ви напомня г-н Президент,че изхранването на нацията е елемент от националната сигорност, и ВИЕ СТЕ ДЛЪЖЕН ДА ВЗЕМЕТЕ ОТНОШЕНИЕ ВЪПРЕКИ КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАЩОТО СТЕ ПОД КЛЕТВА, И ПОСЛЕДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ ГЛАСИ,ЧЕ” ВЪВ ВСИЧКИ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ СЕ РЪКОВОДИТЕ ЕДИНСТВЕНО И САМО ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА. С това кратко писъмце вие се скрихте зад КОНСТИТУЦИЯТА И НЕ ЗАЩИТИХТЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА. Съжалявам,че сте не само Президент но и военен и не зачитате глетвата,която сте положил.

ДОГ-Н ЙОРДАН МАЛДЖАНСКИ[email protected]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛДЖАНСКИ,

В полученото от Вас писмо сте наблегнали върху проблеми, произтичащи от правно-нормативната уредба в страната, свързани с животновъдството. Поставили сте и конкретни искания относно дейността на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и начина, по който се ръководи.Съгласно Конституцията на Република България обаче, президентът няма право на законодателна инициатива.По втория кръг въпроси трябва да се вземе под внимание факта, че ИАСРЖ е изпълнителен орган на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните.С оглед на горепосоченото бих искал да изразя нашата съпричастност към проблемите в сферата на животновъдството, но тъй като те са извън компетенциите на Президентската институция Ви уверявам, че Вашето писмо ще бъде препратено към Министерството на земеделието и храните.Уважаеми господин Малджански, приемете нашата готовност за участие в обществен дебат по повдигнатите от Вас въпроси и уверенията ни, че ще следим темата и нейното развитие.

Николай КопринковСъветник по вътрешна политикаи гражданско общество

НОКА иска оставки. Министерството не предвижда компенсации | AGRO Journal

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки