Правата на СПА организацията в България

ОДИСЕЯТА НА СПА: Отговор на незабавното искане на информация! Importance: High Уважаеми колеги,Създаването на СПА беше и е кауза за справедливост,коректност,прозрачност и честност. Идеята да създадем съюз възникна спонтанно между мен и Нели Младенова/фирма Мондиал-Н/. С оглед ситуацията и действията на колегите от други градове, всичко това се катализира много бързо,като процес и организация. Всичко бе построено на база доверие и основния принцип: всички сме равни.Като основна първа цел/но не и единствена такава/ винаги е стоял въпросът за отстояване на правата ни, които считаме, че са нарушени с приемането на новите условия по договорите с МВнР. Говорихме също, че другите цели ще са отстояване на приципни позиции, взаимодействие с други организации, търсене на подкрепа от чужбина и всичко това в полза на нашия бранш. Много бързо създадохме съюза, защото следваше да се задействат нещата в съда. Всички знаем как се разработи устава, как се прие, как подписвахме протоколите- на крак и доверие. За мен не бе много ясен процесът на номинация при избора на председател,зам.председател,УС-кои са тези хора, разпознаваеми лица ли са, познават ли ги държавните органи, как работят фирмите им -с две думи могат ли да бъдат лице на организацията и всички нас. Въпреки това, съзнавайки, че това не е правилния начин на номинации се съгласих с предложенията, защото оперативността и доверието бе над всичко.След това направихме ново ОС, за да изберем нови членове- дали е легитимно оставам на вас да прецените, т.к. аз не си спомням да съм видял, а и нямам копие на решение на УС за насрочване на ОС,или мейл за неговото насрочване, но това са детайли, които говорят за компетността на работата на УС.Много от нас агитираха колеги от страната за каузата с уверението, че ще ги защитаваме, че ако сме повече ще сме по-силни. Хората се довериха, дори изпращаха пари на определени хора от УС, за да могат да стават бързо нещата. Какво се случи за мен от началото на създаване на съюза?От месец юни до сега обобщавам: пълна липса на информация за това какво се случва с нашите дела: 1.Не получавам никаква информация на фирмения мейл за процесите, които са доста динамични. Не сме поканени дори на една среща, за да обменим информация. 2.Няма инаформация дали са приемани нови членове, защото хората останаха като гръмнати,когато разбраха за липсата на решение на УС за прием на нови членове. 3.За 6 месеца един сайт с подходящо качество не можахме да направим, от който да е видно поне кога е насрочено делото. 4.Нямаме информация дали сдружението има пари, дали има нужда от още средства. 5.Няма решение на УС за членски внос-месечен,годишен, размер? 6.Нямаме информация дали има нужда да активизираме лични контакти с високопоставени лица, с цел решаване на проблемите ни. 7.Няма медийни изяви с цел популяризиране на проблема, при положение, че са налични подходящи контакти с електронни медии. 8.Няма информация дали има опит за среща с другите организации на преводачески агенции. 9. Защо членовете на сдружението нямат никаква информация какво изобщо се случва с цялата картина, какви ще са нашите действия. Само информация-Спел чек ни е проблема Драмата за мен настъпи в края на месец септември, когато ми се обади Закария Мълли, които поиска среща, за да ми разясни проблема...... До тогава и идея си нямах, че вървят дискусии по форуми,че има някакво напрежение. След това нещата се развиха лавинообразно. Започнаха искам не искам да ме безпокоят колеги, които да ме питат, защо сме ги излъгали, защо сме ги предали, забележете НИЕ.... При положение че си имаме легитимни председател, зам. председател и УС. Поех ангажимент да проуча какви са проблемите, каква е реалната ситуация. Започнах разговори с други колеги, за да се ориентирам в ситуацията, помолих ги да бъдат по-спокойни, да спрат да пишат по форуми, защото не е това начина,поне според мен. Свързах се Маргарита Бакрачева и я помолих за среща с цел анализ на ситуацията и предприемане на определени действия за защита доброто име на СПА.Макар и с известно забавяне тази среща бе проведена на 16.10.2012 на адреса на офиса. Как са били уведомени колегите не знам/ знам, че никой не им се е обажадал по телефона, което не е нормално, защото все пак имаме надявам се средства поне за 16 телефонни разговора/, но на тази среща приствахме аз, Закария Мълли,Веселин Панамски, Нели Младенова,Маргарита Бакрачева и още един учредител т.е. 6 човека от 16 поканени.Дискусията протече близо 3 часа. Като минахме през обсъждане защо създадохме съюза,какви са били целите, какво сме постигнали до момента, кой поражда напрежението по форуми и други подобни. Предложих УС съгласно устава да насрочи възможно най-бързо Извънредно ОС, за да можем всички ние като колектив да разискаме проблема и създалата се ситуация, да вземем колективно решение, да се защитим и най-вече да убедим колегите, че не сме предатели. Не бе даден никакъв отговор, защо се връщат пари на хората по страната. Кой е взел решението за това?По описаните по-горе 9/девет/ основни въпроса също не бе дадена почти никаква информация. Насоката бе: само Роза и няколко колеги мътят водата, с което аз не мога да се съглася т.к. много хора от страната извеждат тезата, че са предадени и ограбени.Също така не бе даден отговор как ще се защитим или опровергаем тези нападки, защото се визират всички 14 фирми учредители. Хората, които се чувстват ощетени са твърдо решени да се жалват навсякъде където могат, да впрегнат връзки и контакти, само и само да изобличат предателите, т.е. нас. Затова ли създадохме СПА? Тезата, абе да си правят каквото искат ние сме чисти пред себе си, е елементарна и несъстоятелна за една публична организация.Не бе даден смислен отговор за наличните финансови средства, защо не се издават официални платежни документи за получения членски внос.Няма отговор на въпроса, какво правим в ситуацията с подал оставка член на УС, това какъв сигнал е, кога ще има нов избор.Отговор бе даден само на въпроса, защо не са приети нови членове- защото МВнР събирало компромати и колкото повече членове, толкова по-зле!!!!!! А ние търсихме масовост и силен съюз!Само се говореше, че външни фактори саботират всичко било фирми, било неприети членове на сдружението, които преследвали лични мотиви. Разговора, който протече с абсолютно нормален и делови тон завърши със становището на Веселин Панамски, че ще се допита до останалите членове/учредители на СПА/ за тяхното мнение. Това мен лично ме учуди поради факта, че имаме Маргарита за председател, че има УС в компетенцията, на който е решаването на такъв тип въпроси. От каква позиция ще се прави това проучване, защо персонално, а не на такава подобна среща, където да сме всички? Написах всичко това, за да поясня защо съм учуден и възмутен от последния мейл, в който се изисква информация дали сме се сертифицирали по стандарта или сме в такава процедура?Искам само да попитам, кой е съставителят на това писмо, защото разбрах, че не е написано от Маргарита, а само е и сведено до знаието и? ·Какво означава ръководство на СПА- председател, зам.председател или УС, защото други членове на УС не са питани за това писмо?·С какво правно основание се изисква такава потенциално поверителна информация, кой дава право на ръководството без мотиви да изисква подобна фирмена информация?·А случайно ръководството да желае справка за брой поръчки, печалба, рекламна стратегия и други подобни?·Това ли ще е стила на работа на СПА: злоупотреба с информация, шантаж, тайни договорки, персонални разговори и навиване?·Какво значение има, че моята фирма е в процедура по сертификация, това ме прави предател на каузата за коректно отношение от страна на държавата към нас, или ако съм се сертифицирал нямам право да съм член на СПА? Какво следва сега към мен: изключване, защото видите ли опитвам се да прилагам добри практики, които са пожелателни? Това дали звучи нормално на някой сериозен човек, който се занимава с този бизнес?·Аз ли съм човека, който разбуни останалите 80 фирми от страната? Нима аз ходя по министерствата всеки ден и си водя лични и тайни разговори и не предоставям информация за това, аз ли получих парите на всички фирми, харча ги, взех решението за адвоката,крия информация?·Защо така неистово се бяга от насрочването на ОС и даването на отчет за дейността и парите, да се вземе общо решение в тази неприятна ситуация? Какво се крие и какво отношение има изобщо това към делото?·И най-важният въпрос – колеги обществена организация ли създадохме или частно ЕТ,ООД, ЕООД. Кой си присвоява правото самостоятелно да командва и да раздава правосъдие, да взема решения, които петнят доброто име на всички учредители, обиждайки ни, че сме предатели и крадци? От всичко по-горе изложено, стигам до извода, че най-размуното решение в тази ситуация е свикване на Извънредно ОС, на което картите да се разкрият и да си кажем всичко в очите. Да се вземе колективно решение за гласуване на доверие или не на това ръководство, да се даде писмен отчет за извършените дейности до момента, както и за получените и изразходвани средства.Така или иначе наближава шестия месец и ръководството е длъжно по устав да свика редовно ОС. Ако ръководството не прояви воля и желание да защитити публично името на СПА, на неговите учредители в рамките на няколко дни, насрочвайки Извънредно ОС, то ще се възползвам от правата ми дадени от устава, заедно с други колеги да насрочим такова събрание, както ще уведомя и всички оказва се мними членове от страната за своята позиция относно действията на ръководството на СПА, защото не считам себе си за предател,крадец и интригант. За разлика от ръководството, както е написано в мейла, аз заставам пред вас с името си,телефоните и всичко останало, официално уведомявам всички учредители, защото считам, че така е редно да се работи в една обществена организация – открито и честно!

Това писмо е писано от поредния осъзнал се учредител, извода отново е за вас!

Отговорете на тази публикация

следва втора част

Отговорете на тази публикация

Уважаеми колеги,изминаха 4/четири/ дни от моя мейл да всички учредители. На този етап не съм получил никаква обратна връзка от така нареченото ръководство/както е написано в мейла/ относно поставените от мен въпроси. Считам, че би било редно в такава ситуация, някой да ме потърси или поне да отговори с мейл по някакъв начин. Считам, че тези 4 дни са предостатъчно време за реакция/освен един смс: действаме/ и понеже няма такава,както написах в приложения мейл, ще предоставя моята позиция на всички колеги от страната, които подкрепиха в началото СПА.Същевременно ще призова още един път ръководството да насрочи извънредно ОС. Също така ще призова колеги учредители, които считат за необходимо да насрочим такова събрание да се свържат с мен, за да може да оформим нашето искане съгласно устава. На това ИОС ще си нося своята молба за отписване от сдружението, защото ако не видя аргументирани становища относно поставените въпроси, то не виждам и смисъл да членувам,кактоможе да се окаже в една непрозрачна, неправилно действаща, а най- вероятно и некоректна спрямо членовете си организация. Няма да има смисъл името ми и фирмата да са част от такъв стил на работа. Ще бъде жалко ако колегите от страната се окажат прави. Всичко е в ръцете на ръководството, за да защити името на СПА, на неговите учредители, както и на всички хора подкрепили СПА в началото. Поздрави,

Отговорете на тази публикация

Той сега се е осъзнал, защото до сега не се интересуваше отвътре какво се случва. Сега вече знае и също като нас не го приема. Всъщност няма честен човек, който спокойно да гледа как разсипаха и окрадоха един съюз и да не се отврати от т.н."ръководство". Но, една птичка, пролет не прави, защото, оказа се, ние винаги сме били вън от СПА (но не и парите ни!). Така е преценила председателката-великата психоложка, за да не опонира на зам.председателя си. Иначе има наглостта да ни говори за "ценности" по телеввизията. Дано няма предвид своите.

Отговорете на тази публикация

Аз лично свързвам СПА с Ралица Максимова, Роза Василева и Наташа Желева - другите не са ми известни - какво става вътре в СПА, кои са учредители (имена) - не знам. Те трите бяха причината да приема тази идея, оттам нататък - ПЪЛНО НЕВИДЕНИЕ - никаква информация, НИЩО...

Отговорете на тази публикация

Благодаря за доверието Йорданка, надявам се че не сме го предали.

Отговорете на тази публикация

Заповедта касае част от дейността на администрацията на министерството на външните работи, която е подчинена на министъра, но не засяга защитени от закона права и интереси на граждани и юридически лица ( виж т. 6 от Решение № 21 от 26.X.1995 г. на КС на РБ по конст. д. № 18/95 г., поради което не подлежи на съдебен контрол. Освен това оспорената заповед не отговаря на определението на чл.21 от АПК за индивидуален административен акт- няма конкретен адресат и не засяга конкретни права, интереси и свободи. Не отговаря и на определението на чл. 65 от АПК за общ административен акт, тъй като няма еднократно правно действие и не създават права и задължения или не засяга непосредствено права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица. Поради това подадената жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Отговорете на тази публикация

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки