Приватизация и дерегулация - ситуацията в България

ДИРИЖИРА ЛИ СЕ ПОЛОЖЕНИЕТО В СТРАНАТА?

от Радослав Арабаджиев

Управлението на България през последните 17 години се осъществява в голяма степен от международните финансови институции.Тези финансови институции се финансират от големите международни корпорации и от големи банки на големите западни държави между които на първо място е Американския федерален резерв.Световната Банка, Международния валутен фонд и различните либерални фондации, които оперират в България имат две основни цели.

Приватизация и дерегулация.

Ефектите на приватизацията започват да ни се изясняват но ефектите на дерегурацията все още остават скрити.

Защо е нужна дерегулацията?

Представете си, че международна верига от супермаркети иска да оперира в България.За това е нужно да получи подкрепата на Българското правителство.Обаче тази верига ще доведе до фалирането на стотици малки магазинчета и до повишаването на базработицата.Защо тогава правителството да дава съгласие? То може и да не даде съгласие?

Дерегулацията служи за подкопаване на ефективността на държавния апарат на засегнатата държава, така че този държавен апарат да поставя интересите на международните инвеститори над интересите на местните бизнесмени били те държавни или частни.

Това обаче не е най-дбрия пример.

По-добре помислете, че чуждите капитали или в частност на тази търговска верига имат акционери, които не са в България.На практика акционерите на всички големи корпорации не живеят в България.Обече инвеститора е реален човек той купува акции и очаква печалба.Тоест той очаква да получи пари в Англия или САЩ не в България. Той може изобщо да не знае къде е България на картата. Да не говорим, че изобщо не се интерисува от социалните проблеми в България.Това значи част от парите на дребните българи да напуснат границите на страната ни и да заминат за Лондон, Стокхолм или Ню Йорк.Да ама тези пари са спечелени в България с български труд и с български ресурси….от производство на жито, от шиене на чорапи, от леене на стомана, от дървесина от ……Това са нашите пари и когато те излизат от страната ни остават по-малко ресурси в стараната ни. По-малки пари се въртят. Икономиката се свива а това значи, че бедността нараства.Следователно населението, което гласува за политиците няма интерес парите му да заминават навън. При нормални обстоятелства българските политици и българската администрация трябва да защитават българските граждани.Следователно те не трябва да допукат национално богатства да се изнася от страната. Това обаче противоречи на интерсите на глобализаторите.Глобализаторите трябва да да се погрижат българската държавна администрация да не пречи на корпорациите, така че заработените в България пари да свършват в джобовете на хора живеещи в Ню Уорк или Торонто.Затова и съществуват тези институции Фондация на Сорос, МВФ, Световната Банка, Европейската банка и.т.н. За да разхлабят местния обществен контрол. Да освободят парите така че те да напуснат границата на страната ни и да пропътуват света.Затова и от 17 години у нас тече структурната реформа.

На практика това е дерегулацията. Тази реформа има за цел да

1-отвори Българския пазар за стоки идващи отвън,

2- да намали до минимум държавния контрол върху едрия международен бизнес и 3 -да позволи максимално количество от българските пари да напуснат страната.

Естествено обществото ни инстинктивно се съпротивлява. Затова влизат в сила масови митове (за това как международните инвеститори ще подобрят живота ни…), дезинформация, лъжи, промяна на законите и нормативните разпоредби…спонсориране на подходящи политически сили и тн.Води се борба. Световната банка или МВФ настояват за промени в законите или за промени в практиките на държавно управление, такива че границите на България да паднат. Но границите падат за парите не и за хората. А пък пътя на българските стоки не става по-лесен.Тези институции работят непрекъснато. Изготвят проекти спонсорират политически партии, плащат за реформи, плащат за обучение на чиновници и тн.

Плащат за обучение на перспективни българи, които после напускат страната си и тн.

Само и само да намалят ролята на българската държавност….и да оставят българите незащитени.

Това е дерегулацията.

Тоест води се хитра и брутална война срещу българската държава.

Глабализаторите пробват триковете си на различни места с различен успех. Може да се каже, че в България те са постигнали почти всички свои цели.Но какви са резултатите.България е най-бърза намаляващата по население страна в света.Условията на живот са лоши, напрежението е едно от най-високите в света.Ние сме и на първо място в света по износ на хора. Темп на емиграция –4.Изнасяме хора защото икономиката ни непрекъснато се свива и условията за съществуване стават невъзможни.Това ще довете до етнически хаос и дестабилизация на държавата.На пратика последните 17 години за българските народ са по-пагубни от турското робство и от всички войни през последните 100 години взети заедно.Защото никога досега не е имало толкова малко млади българи в репродуктивна възраст.Tотално объркани от това, че не разбират какво става със страната българите обвияват турците, циганите, комунистите и т.н.. но не и тези, които са наистина виновни за разрухата.

Стария национал социализъм не е оборудван да се бори с модерните трикове на глобализаторите. Глобализацията се движи на научно нива от стотици институти в света, които се финасират от международните корпорации да разработват стратегии за борба с националните държави.

https://www.facebook.com/bulgarisme/ https://www.facebook.com/bulgarisme/photos/a.426680257410095.96394.426593420752112/460450234033097/ · ДИРИЖИРА ЛИ СЕ ПОЛОЖЕНИЕТО В СТРАНАТА?

от Радослав Арабаджиев

Управлението на България през последните 17 години се осъществява в голяма степен от международните финансови институции.Тези финансови институции се финансират от големите международни корпорации и от големи банки на големите западни държави между които на първо място е Американския федерален резерв.Световната Банка, Международния валутен фонд и различните либерални фондации, които оперират в България имат две основни цели.

Приватизация и дерегулация.

Ефектите на приватизацията започват да ни се изясняват но ефектите на дерегурацията все още остават скрити.

Защо е нужна дерегулацията?

Представете си, че международна верига от супермаркети иска да оперира в България.За това е нужно да получи подкрепата на Българското правителство.Обаче тази верига ще доведе до фалирането на стотици малки магазинчета и до повишаването на базработицата.Защо тогава правителството да дава съгласие? То може и да не даде съгласие?

Дерегулацията служи за подкопаване на ефективността на държавния апарат на засегнатата държава, така че този държавен апарат да поставя интересите на международните инвеститори над интересите на местните бизнесмени били те държавни или частни.

Това обаче не е най-дбрия пример.

По-добре помислете, че чуждите капитали или в частност на тази търговска верига имат акционери, които не са в България.На практика акционерите на всички големи корпорации не живеят в България.Обече инвеститора е реален човек той купува акции и очаква печалба.Тоест той очаква да получи пари в Англия или САЩ не в България. Той може изобщо да не знае къде е България на картата. Да не говорим, че изобщо не се интерисува от социалните проблеми в България.Това значи част от парите на дребните българи да напуснат границите на страната ни и да заминат за Лондон, Стокхолм или Ню Йорк.Да ама тези пари са спечелени в България с български труд и с български ресурси….от производство на жито, от шиене на чорапи, от леене на стомана, от дървесина от ……Това са нашите пари и когато те излизат от страната ни остават по-малко ресурси в стараната ни. По-малки пари се въртят. Икономиката се свива а това значи, че бедността нараства.Следователно населението, което гласува за политиците няма интерес парите му да заминават навън. При нормални обстоятелства българските политици и българската администрация трябва да защитават българските граждани.Следователно те не трябва да допукат национално богатства да се изнася от страната. Това обаче противоречи на интерсите на глобализаторите.Глобализаторите трябва да да се погрижат българската държавна администрация да не пречи на корпорациите, така че заработените в България пари да свършват в джобовете на хора живеещи в Ню Уорк или Торонто.Затова и съществуват тези институции Фондация на Сорос, МВФ, Световната Банка, Европейската банка и.т.н. За да разхлабят местния обществен контрол. Да освободят парите така че те да напуснат границата на страната ни и да пропътуват света.Затова и от 17 години у нас тече структурната реформа.

На практика това е дерегулацията. Тази реформа има за цел да

1-отвори Българския пазар за стоки идващи отвън,

2- да намали до минимум държавния контрол върху едрия международен бизнес и 3 -да позволи максимално количество от българските пари да напуснат страната.

Естествено обществото ни инстинктивно се съпротивлява. Затова влизат в сила масови митове (за това как международните инвеститори ще подобрят живота ни…), дезинформация, лъжи, промяна на законите и нормативните разпоредби…спонсориране на подходящи политически сили и тн.Води се борба. Световната банка или МВФ настояват за промени в законите или за промени в практиките на държавно управление, такива че границите на България да паднат. Но границите падат за парите не и за хората. А пък пътя на българските стоки не става по-лесен.Тези институции работят непрекъснато. Изготвят проекти спонсорират политически партии, плащат за реформи, плащат за обучение на чиновници и тн.

Плащат за обучение на перспективни българи, които после напускат страната си и тн.

Само и само да намалят ролята на българската държавност….и да оставят българите незащитени.

Това е дерегулацията.

Тоест води се хитра и брутална война срещу българската държава.

Глабализаторите пробват триковете си на различни места с различен успех. Може да се каже, че в България те са постигнали почти всички свои цели.Но какви са резултатите.България е най-бърза намаляващата по население страна в света.Условията на живот са лоши, напрежението е едно от най-високите в света.Ние сме и на първо място в света по износ на хора. Темп на емиграция –4.Изнасяме хора защото икономиката ни непрекъснато се свива и условията за съществуване стават невъзможни.Това ще довете до етнически хаос и дестабилизация на държавата.На пратика последните 17 години за българските народ са по-пагубни от турското робство и от всички войни през последните 100 години взети заедно.Защото никога досега не е имало толкова малко млади българи в репродуктивна възраст.Tотално объркани от това, че не разбират какво става със страната българите обвияват турците, циганите, комунистите и т.н.. но не и тези, които са наистина виновни за разрухата.

Стария национал социализъм не е оборудван да се бори с модерните трикове на глобализаторите. Глобализацията се движи на научно нива от стотици институти в света, които се финасират от международните корпорации да разработват стратегии за борба с националните държави.

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки