Системи опитващите се да нормализират сексуално и психическо насилие над деца

България: Бизнес с деца

Публикувано от Ангел Грънчаров - Елтимир

България: Бизнес с деца

Според (National Missing Children's Locate Center, Inc.)* всяка година в САЩ изчезват над 1 000 000 деца! В тази цифра се включват както случаите на отвлечените от неизвестни лица, така и случаите на отвличане от някой от родителите, избягалите от родителите и захвърлените. Огромната част от тези деца никога не биват открити.

  • Националният център за откриване на изчезнали деца (в САЩ) е благотворителна организация, създаден за да се бори с нарасналото отвличане и изчезване на деца и за тяхното откриване. NMCLC се включва и във възстановяването на тези деца, които впоследствие са били намерени.

Физическото насилие (abuse) представлява всяко съзнателно (умишлено) нараняване на дете, независимо по какъв начин, от този, който се грижи за него.През 1960 г. the battered child syndrome was identified. До преди това лекарите са разчитали само на свидетелски показания на очевидци (ако такива, разбира се, е имало) или на оплакване на детето. Създава се и регистър на индивиди, които са склонни да проявяват насилие към деца. Заострянето на обществeното внимание към този въпрос води и до увеличаване на разкритите и докладвани случаи. Но очевидно огромната част от проявите на насилие остават неразкрити. Всички – и обществото като цяло, и социалните работници, съдебната система, лекарите трябва да погледнат на този проблем много сериозно. Насилието над деца, особено ако това е хронично, може да осакати за цял живот психиката им. За извършването на насилие има много причини от страна родителя или този, който се грижи за детето – злоупотреба с алкохол (остра или хронична) или с наркотици, емоционална незрялост, психическо заболяване, ниско самочувствие, семейни конфликти, бил е отглеждан по подобен начин като малък, липса на родителски умения и разбиране, желание за контрол и всичко да става така както насилникът го желае и т.н.Знанието е първата крачка към превенцията. За да се предпазят децата от насилие, трябва обучението на бъдещите родители да е започнало още докато те са били деца. Хора, които не са били отглеждани с любов и внимание като малки, често, когато станат самите те родители, се отнасят по същия начин със своите деца. Освен това, децата над които е осъществявано физическо насилие, са пет пъти по-склонни да извършват престъпни деяния. Очевидно е, че цялото общество има нужда от генерална промяна в начина на мислене и отношение към света и живота изобщо.Насилието над децата създава една изкривена реалност за тях, ниска себеоценка и самочувствие, които впоследствие се отреагират като насилие към обществото. Децата се нуждаят от безусловна любов, разбиране и закрила, защото те са бъдещето. Ако те са тероризирани от тези, на които би трябвало най-много да се доверяват, това ще промени светоусещането им за цял живот.

Култове: Има много примери, които могат да бъдат дадени, но аз няма да посочвам поименно култове.В САЩ към настоящия момент, има около 2500 действащи култове! Много деца, които са тероризирани вкъщи и не са намерили любовта, която им е необходима, стават лесна плячка на сектите и култовете. Разбира се, не всички секти и култове, са опасни от гледна точка на проповядване на насилие или пък извършване на такова, но независимо от това те водят до промиване на съзнанието на тези, които са в тях в определна насока. Разбира се, най-голяма опасност представляват сектите, които роповядват насилие и/или извършват такова. Много хора изскубнали се от лапите на секти, споделят ужасяващи неща. Трябва да е ясно, че по-голямата част от култовете всъщност са създадени от тайните служби с цел МК и експериментиране с МК!Какво представлява култът? Има много различни форми и точна дефиниция е трудна да се даде. Самите членове или поддръжници ги наричат “нови религии” или част от нови религиозни движения, за да има дадат по-голяма правдоподобност и да ги напрваят по-приемливи.Според някои определения (наример на Уест) култът е “група или движение, в което се проявява много голямо или дори изключително отдаване или вярност към един човек, идея или нещо, и използващо неетични, манипулативни или принуждаващи техники за убеждаване и контрол (например изолиране от досегашните приятели и семейството, използване на специални методи за повишаване на внушаемостта и подчинението, много мощен натиск от страна на групата, манипулиране на информацията, която стига до члена на култа, стимулиране на зависимост от групата и страх от напускането й; потискане на индивидуалността и критикуването и т.н. - всичко това, насочено към спомагане на осъществяването на замисъла на лидера на култа, във възможна или действителна вреда на членовете на членовете на култа, семействата им и/или обществото като цяло.”Според друго определение култът е “силно манипулирана група, в която се осъществява експлоатация на членовете й и може да предизвика психологически, финансови или физически щети. В нея се налага диктат за поведението, мислите и емоциите на последователите. Използват се различни манипулативни прийоми за да направят от новопостъпилите верни, послушни и раболепни членове.”Въпреки, че дефинирането на думата култ може да предизвика известни затруднения има общи фактори, които са типични за култовете, особено за тези, които наистина са опасни за обществото. Това са: имат жив водач; доктрината на култа се базира на вярванията на водача; членовете се придържат към тях; лидерът може да претендира за притежаването на свръхествени сили или пък че има връзка с такива; водачът е единственият съдник; водачът може да прекарва в комфорт и да нарушава забрани, които са поставени за всички други или пък докато членовете на култа страдат – например работят в тежки условия по 16-20 ч. на ден, гладуват, да прави секс, докато другите са задължени да изпълняват полово въздържание и т.н.; водачът може да предсказва края на света; единствено култът предлага спасение, а всеки, който е извън него е сатанизиран; членовете трябва да се откажат от предишния си живот, който са водили и от хората, с които са общували; разрушаване на индивидуалността и контрол над ума; не се допуска да критикуваш вярванията на култа и същевременно има нетолерантност към вярванията на другите; има ясно изразена структура, йерархичност и сурова дисциплина; използват се членовете като дойни крави и за правене на пари за култа; членовете не трябва да мислят и да решават за себе си, не се оспорват мненията и заповедите на водача; използва манипулативни и неетични методи да набира нови членове – чрез секс, чрез насилие, чрез лъжа и т.нКултовете може да са изключително вредни за здравето на личността във всички аспекти. Членовете нерядко са карани да работят до пълно изтощение, а ако някой последовател не допринася достатъчно за финансовото благополучие на култа или не работи достатъчно упорито, му се вменява чувството за вина и тяхната преданост се поставя под въпрос. Оскъдна храна и недостатъчно сън са също част от начините, които допринасят за повишаване на внушаемостта на последователите и държането им под контрол.В някои култове се дава свобода на сексуалните изяви, дори и с деца, докато в други има ограничения, които обаче не важат за водача на сектата, който може да използва членовете й за задоволяване на перверзните сексуални желания.Може би много от вас си спомнят случая със сектата на Джим Джоунс и трагедията, която се разигра в Джонстаун (градчето изградено от членовете на култа през 1977 г.) през 1978 г. в джунглата Гвиана. Д. Джоунс основава People's Temple през 1957. 900 души се самоубиха с питие съдържащо цианид, както и 300 деца и бебета.Един от спечелилите си най-мрачна слава култове в Канада е този на Roch Theriault. Самият той се наричал Мойсей и завел последователите си сред пустошта в щата Онтарио, където организирал комуна. Там последователите работили по 20 ч. на ден и били подложени на най-жестоко отношение. Те позволявали да бъдат бити, унижавани и измъчвани защото вярвали, че Терио изпълнява Божията воля и че ги наказва, защото Бог желае така. Същото се отнася и за децата, които били там – те били подлагани на бой и сексуален тормоз. Самият Терио имал много “жени” и много деца. Той кастрирал един от мъжете, отрязал ръката на една от жените си със сатър и “оперирал” друга, при което тя починала. Той е бил признат виновен в убийство през 1993 г.През 1994 г. нашумя случая и със сектата Орден на слънчевия храм (Order of the Solar Temple). Този случай, както и масовото самоубийство в Джонстаун бяха отразени и от нашите медии. През есента на 1994 г. в Швейцария над 50 души изгоряха в дървени бунгала в резултат на масово убийство/самоубийство. Преди това едно бебе и родителите му (бивши членове на култа) в Квебек, Канада, били намушкани до смърт, защото водачите обявили 3-месечното бебе за Антихриста.Един друг много опасен култ е Charles Manson family. Менсън убеждавал своите последователи да убиват невинни хора, с цел разпалване на расова война между черни и бели. Той вярвал, че те ще се избият едни други, а ще остане само неговото “семейство”.Трябва да се знае, че голяма част от членовете на сектите не са социално отхвърлени индивиди, които нямат цел в живота, а образовани и смятани за интелигентни хора. Много от последователите се набират в училищата и университетите, идеалисти и наивни, изпитващи нужда от одобрение на своите peers, често са изпаднали в депресия поради някоя любовно разочарование, и изобщо “добри хора”.Техники за привличане на нови членове:Когато нов човек за първи път влезе в досег с някоя секта, той е буквално удавен от внимание и любов. Не го оставят за минута сам, и да бездейства и не му дават време и възможност да се запита за истинските вярвания на сектата. Всичко е много емоционално. В този момент човек е много внушаем. Първоначално обикновено на новодошлия се дава оскъдна или погрешна информация за какво всъщност става въпрос и какви идеи проповядва и защитава сектата и с какво се занимава.Технологията на привличане е да се създаде състояние на силна зависимост. Има два основни принципа: 1.) Ако можеш да накараш някого да се държи както искаш, можеш да го накараш да вярва и в това, което искаш. 2.) Внезапни, драстични промени в обстановката водят до повишена внушаемост и до огромни промени в отношението и вярванията.(И трябва да се каже, че лидерите на секти много добре познават психологията на човек и начина на обработване на съзнанието. Някои от тези самите те са зомби, т.е. предварително програмирани още от малки.)Как се постига “обръщането” на индивида:Изолира се от близки и приятели и от всичко, което може да му напомня за живота, който е водил. Не се оставя сам. Затрупват ги първоначално с “любов” и внимание. Да се поддържа индивидът зает непрекъснато, за да не може да мисли и да осъзнава, това което му се случва, вижда и чува. Непрекъснато се изнасят беседи и лекции за вярванията на сектата. Много мантруване, “медитиране” или chanting, което предивиква хипнотично състояние. Последователят не може да взема решения сам за себе си или пък да оспорва вярванията на култа. Стриктна дисциплина и регулирано поведение. Изтощителен труд и лоша храна, които те правят твърде изморен и слаб да си задаваш каквито и да е въпроси. Има бащинска фигура – водачът на сектата (понякога е повече от един). Унищожаване на индивидуалността; всички се обличат по един и същи начин, изглеждат еднакво и т.н. Подтикване да споделяш най-интимни свои мисли и преживявания, което после се използва срещу последователя и да го карат да изпитва вина, преувеличавайки греховете му. Натиск от страна на групата към, тези които се опитват да мислят или да изразяват съмнение.Има общи черти и за лидерите – наричат ги изключително “харизматични”, обаятелни и харесвани. Всички те имат някакъв начин за да накарат хората да ги следват. Хората, които са били въвлечени в някоя секта често казват, че водачите й са били “хипнотизиращи” оратори, които те карат да им вярваш и това ги прави изключително опасни. Някои хора до живот остават “омагьосани” от подобни “водачи”.В някои случаи на с жертвите на култове се извършва депрограмиране от специалисти психогтерапевти, някои от които са бивши членове на секти и имат опит, с това което става там.Децата обикновено стават членове на култа, когато техните родители станат такива. Но отношението към тях най-често е насилие (abuse) или просто занемаряване. Например в сектата на Дейвид Кореш, която беше разбита, нейният лидер е правел секс с много от децата и ги е подлагал на мъчения като ги е биел, за да ги приучи на “дисциплина”, а родителите им не са правели нищо за да ги защитят. Човек наистина може да се запита, какво става с тези хора? Често се отказва лечение от лекари, на деца на членове на сектата, когато заболеят. Има толкова много потресаващи случаи, които могат да бъдат разказани. В Индиана, една двойка пребили 3-годишното си дете до смърт, защото им било внушено, че така ще спасят душата му! Главата му била буквално размазана от лодителите му, които се превърнали в негови убийци.

Ритуално насилие над деца (ritual abuse of children): До неотдавна докладването на случаи на сексуално насилие и кръвосмешение (incest) бяха държани в тайна, но в последните десетилетия зачестяват все повече. А трябва да се има предвид, че огромната част остават несъобщени – било поради страх на детето, било поради това, че никой не разбира за това, което се е случило. Но това може да увреди за цял живот психиката на детето. От известно време има сериозна загриженост относно едно отвратително и ужасяващо насилие над децата – наричано “сатанинско, ритуално или садистично” (satanic, ritual or sadistic abuse). Съобщенията за подобни случаи са нарсват като лавина. Някои истории и случки са толкова потресаващи и невероятни, че е трудно да бъдат възприети, но за голямо съжаление са истина.Сатанизмът е законно призната религия, например в Канада, защото според закона всеки има право да изповядва каквито си иска вярвания и има свобода на вероизповеданията! Тези, които принадлежат към сатанинските култове се прекланят пред Сатаната. Някои от тези секти са действително изключително опасни, тъй като те не само извършват сексуално насилие над деца, но и ритуални убийства! Много често те остават неразкрити или лидерите им се отървават с малки присъди или дори без такива, защото има замесени висши политици, съдебни или полицейски служители.Ритуално насилие – повтаряемо физическо, емоционално или духовно посегателство (assault) над детето чрез системна употреба на символи, церемонии и различни действия, с цел постигане на увреждащ резултат, и с цел по този начин обожествяване на злото и постигане на недоброжелателни цели. Може да бъде извършено от лидера на култа, родителите, от част или от цялата група.Голям проблем е да се убеди обществото, че действително съществува такъв проблем. Както вече споменах, историите на насилие може да са толкова ужасяващи, че нормалният човек отказва да ги възприеме. Дори може да те обвини, че имаш развинтено въображение или нещо от този род.Трябва да се знае, че тези култове имат опит в това как да прикриват следите си от правосъдието и деянията им се доказват изключително трудно.Някои характеристики на сатанинските култове включват: включването и използването на невръстни деца, дори под 2 г.; насилието се извършва обикновено от няколко души; страхът е основен контролен механизъм и заплахата със смърт; порнография и сексуално насилие над деца; използване на наркотични вещества, които се дават и на деца; жгетокост, проявавана към животни, като децата са принудени да участват или да гледат – например осакатяване или предизвикване на особено мъчителна смърт; призоваване на дяволи, демони или чудовища; използване на определени символи, обстановка, костюми; заплахи; човешки жертвоприношения; вандалски изстапления и оскверняване на гробища и гробници; електрошок; хиноза и въобще МК с всички възможни средства и т.н.През 1987 г. например само в провинция Онтарио, Канада, има поне 12 доклада за сатанински култове за последните 3 години. А в Уинипег са разкрити пет, включващи нод 150 члена, част от които were middle class professionals.The Canadian Panel on Violence Against Women съобщава за много случаи на жени, които твърдят, че са били жертви на ритуално насилие като малки. Фактите, които съобщават говорят за преживяно изключително физическо, сексуално и емоционално мъчение. Много от тези жертви на насилие живеят в постоянен страх, дори и когато вече са станали големи.Ефекта от ритуалното сексуално насилие над детето може да бъде унищожително за психиката му. Но това, което се разкрива от изследванията, е, че знанието, че са заснети и на филми има още по-унищожителен ефект, защото много от тези деца всъщност са заснети и за порнографски филми, които се продават нелегално.Много деца, жертви на такива култове, когато пораснат говорят за човешки жертвоприношения и дори канибализъм!Както казах самите медии, полиция или отговорни органи, и родители приемат с насмешка подобни твърдения като по този начин дават простор на злото да действа необезпокоявано. Прикриват се доказателства или разследванията не се водят както трябва – “приказки от 1001 нощ”. Твърдят, че децата си измислят истории поради богатото си въображение и за да получат внимание.Съобщения за ритуално насилие има не само от САЩ и Канада, където те са най-много, но и от Англия, Ирландия, Холандия, Русия и много други държави, като всички те си приличат по описанията.

Има дори създадена организация False Memory Syndrome Foundation, която всъщност под научна претенция, работи за да прикрива следите на сатанистите, като твърди, че психиатри, психотерапевти сами внедряват в умовете на децата измислени истории и спомени за претърпяно насилие.

Независимо от какъв тип и при какви условия е извършено насилието над детето, то е ненормален акт!

Педофилия: Една група от умствено болни индивиди смята, че трябва да се премахнат законите, които забраняват половите сношения между деца и възрастни. Има различни педофилски организации, които проповядват секс с деца (за деца се смятат от 0 до 17 г.). Ето някои такива North American Man - Boy Love Association – NAMBLA, The Rene Guyon Society, Childhood Sensuality Circle – CSC, Pedophiliacs Anonymous – PAN, Pedophile Information Exchange – PIE, Pedophile Action for Liberation – PAL, Pedophile Alliance League - P.A.L., The Lewis Carroll Collectors Guild, Howard Nichols Society и др. Някои от изброените не действат повече.Много от тези организации издават памфлети, бюлетини и други писмени материали защитаващи и дори окуражяващи секса с деца. Дори съществуването на подобни организации е отвращаващо. Но според тях те са съставени от хиляди хора между които има адвокати, полицейски служители, политици, учители, лекари и др.Целта на тези организации е да се легализира сексуалните взаимоотношения с деца. Те твърдят, че педофилията (или както го наричат от NAMBLA inter-generational sex) е сексуално предпочитание, така както е педерастията (хомосексуалността), която е всъщност девиантно състояние. И затова възрастта не би трябвало да бъде пречка за осъществяване на полов контакт между възрастния и детето! Те дори твърдят, че сексът е здравословен и блрагоприятен за децата! Но същевременно отричат да го извършват, а само се явяват негови застъпници.North American Man-Boy Love Association (NAMBLA) е основана през 1978 г. в Бостън с участието на над 200 души от 15 щата и 3 канадски провинции. NAMBLA има за цел поощряването на педофилията като начин на живот. Те лобират срещу закони, които забраняват сексуалното насилие над деца (prohibit child sexual abuse). Те също искат да образоват обществото за благоприятния (benevolent) характер на връзката момче-мъж! Те дори организират конференции и маршове.NAMBLA има връзки с Международната асоциация на лесбийките и гейовете (ILGA). ILGA was recently given support for observer status by two Canadian delegates to the United Nations. The concern is not over the support for ILGA itself, but over its connection to NAMBLA.Обществото Rene Guyon: Кръстено е така на един бивш съдия от Висшия съд на Тайланд, автор на няколко книги и статии за човешката сексуалност, включително и при децата. То е сформирано през 1962 г. от няколко двойки по време на една лекция върху човещшката сексуалност. Обществото провежда същата година обучителна къмпинг-програма за дъщерите на своите членове! Тяхното мото е: “Секс преди 8-годишна възраст, или след това е вече твърде късно.” ("Sex by age eight, or it's too late.") Те искат законите да се променят и възрастните да могат да правят анален секс дори с 4-годишни деца, и заявяват, че ако децата правели орален секс щели да престанат да си смучат пръста! (Извинявам се, че ви запознавам с толкова отвратителни неща, това са по данни на……….., но мисля, че трябва да знаете в какъв свят живеем.) Но в същото време твърдят, че те само защитават тази теза, но не правят секс с деца. Вие вярвате ли?Childhood Sensuality Circle (CSC) е образувана през 1971 от бивш социален работник, която се нарича Валида Давила. The CSC са публикували няколко памфлета, като например “Порно за деца”, “Писма от Съки Люси, 11-годишна” (Sucky Lucy, Age 11). Те са отишли дори до там да напишат проектозакон за сексуалните права на детето. Някои от нещата, които според тях трябва да са достъпни за децата са: правото да се научи да прави секс, веднага щом той/тя започне да разбира; правото на сексуална връзка с други възрастни или деца, включително своите родители и братя или сестри и т.н. Все полицията си е свършела поне веднъж работата и от 1987 г. тази група не действа повече.Pedophile Information Exchange (PIE) основана през 1974 г. в Англия е една от най-известните подобни организации. Те заявяват, че децата са увредени от обществото и закона, защото им се потсика тяхната сексуалност. През 1977 г. PIE обединява сили с Pedophile Action for Liberation (PAL). През 1977 г. в Лондон едва не се стига до бунт, защото разярени граждани искат да линчуват педофилите.Howard Nichols Society се ръководи от David Sonenschein. Той е бивш консултант към, забележете, президентския комитет по сквернословие и порнография през 1970 г. (Presidential Committee on Obscenity and Pornography) и естествено педофил. Обществото е сформирано през 1981 г. Sonenschein е арестуван от полицията през 1983 г. След като полицията открива няколко копия от неговия памфлет “Как да правим секс с деца”, в които описва подробно как да се подлъже едно дете към подобно деяние и начините, и как да се осъществи половия акт.Педофилия е сексуалното влечение, което някои възрастни изпитват към деца.Със създаването и използването на Интернет, се създават нови условия за разрастване на тези ненормални и престъпни деяния.

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки