И аз бях на курс по същата тема-много полезни знания получихме за работа с деца със СОП.

Отговорете на тази публикация

Аз бях със Светлето. Наистина, беше много полезно и приятно.

Отговорете на тази публикация

Как завършва самият курс на обучение?!?Под каква форма!? Ние ще сме на обучение през месец август....

Отговорете на тази публикация

Група от 5 или 6 човека прави "курсово задание".Освен това всеки един от членовете трябва да "влиза" 2 часа в дадената платформа.Сега разбираме, че това нещо трябва да се изпраща и на хартиен носител. Общо взето е това.

Отговорете на тази публикация

къде беше проведен курса и кой е преподавателя?

Отговорете на тази публикация

Аз бях в Пловдив, но доколкото зная, такива се провеждат в цяла България. А за нас преподавател беше Ицка Дерижан, прекрасен ментор!

Отговорете на тази публикация

Аз бях в София-хотел "Земята и хората". Преподавател-доц.д-р Нели Василева от СУ. Много сме доволни и от проведения курс и от условията, които ни се предлагаха.

Отговорете на тази публикация

А кога са ставали записванията за тези курсове и ще има ли още такива!

Отговорете на тази публикация

Записванията бяха миналата година 2012,сега не знам дали може да се запише някой-питайте директор.

Отговорете на тази публикация

И аз ще бъда на курса от 29.07--02.08.2013 в Ямбол,в хотел Диана Палас.Обучението е по Оперативна програма "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013 на МОМН.За допълнителни записвания нямам информация,но мога да дам такава за учебната програма.Тъкмо си намерих и повод да пробвам възможностите на checkthis.com,благодарение на Ани.Освен за сайт,блог и т.н.,много лесно можем да качваме и текстови документи и да публикуваме примерно тук,в групата.Ще си поиграя по-нататък,но засега в три стъпки качвам качвам програмата- http://checkthis.com/sh7t

Отговорете на тази публикация

Видях в пощата си,че съм получила и Учебна програма за обучение на педагогически специалисти от ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ за работа с ученици със специални образователни потребности.Ако представлява интерес качвам и нея http://checkthis.com/p6vr

Отговорете на тази публикация

Браво Галя, много добре поднесена информация. Предлагам ти да я направиш в цял формат.

Отговорете на тази публикация

Да,наистина в цял формат е по-функционално и естетично,разбира сеhttp://checkthis.com/sh7t/edit

Отговорете на тази публикация

Колеги, за колко дни се проведе обучението?

Отговорете на тази публикация

Обучението се проведе в рамките на 5 дни и беше доста натоварващо - от 09.00 до 18.00 ч.Като удовлетворение,бих казала непълно,защото исках да получа повече информация за клиничната картина и симптоматика на повече заболявания, с които се сблъскваме в ежедневието си, с работата със деца със СОП. Без да сме уведомени предварително научихме,че в следващите 12 дни след приключване на обучението,трябва да разработим казус със реално дете от практиката ни и индивидуален учебен план за работа, и да ги качим в платформата.Ако сме се справили,ще получим сертификат.В противен случай ще трябва да се възстановят средствата за обучение.Не че няма да се справим с нашият екип,казуса ни е ясен и трябва само да го пообработим.Но не съм съгласна,че трябвя по време на отпуск, да се провеждат такива обучения.И да не останете накрая с впечатлението,че нямаше никакъв положителен резултат-имаше!Но очакванията ми бяха по-големи.

Отговорете на тази публикация

И при нас беше така. Бяхме на обучението от 15.07 - 19.07. Когато пристигнахме, ни уведомиха, че след приключване на петдневното обучение, ще се обучаваме дистанционно и ще трябва да направим курсова разработка. Слава богу, всичко приключи? направихме я и ни изпратиха съобщение в платформата, че сме издържали? но всички ни подразни факта, че ни съобщават тези условия не предварително, а ни поставят в положение, в което нямаме избор

Отговорете на тази публикация

Нещо не е направено както трябва, според мен.Ако няма реално дете със СОП с което да се разработи казусът какво правим? Измисляме си го? Или търсим в друга група, градина....? Това, че в момента не работя с такова дете, значи ли че квалификацията ми е излишна?

Отговорете на тази публикация

Нещо наистина куцат нещата. На нас ни казаха за два-три дни, че ще бъде обучението. Пък ще видим.

Отговорете на тази публикация

На нас ни казаха, че ако нямаме такъв случай в практиката си, можем да си изберем един от казусите от работната тетрадка. Така и направихме. Може да се каже, че разработихме казуса съвсем хипотетично. Мисля, че целта е да покажем, че сме научили стъпките, които трябва да направим, в случай, че имаме такова дете.Според мен, на това обучение трябваше да присъства и ресурсен учител. Щеше да ни е от полза.

Отговорете на тази публикация

Какво точно разработвате?

Отговорете на тази публикация

Курсовата разработка трябва да бъде съобразена със следното: ЗАДАЧА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, изпълнението на тази задача за дистанционно обучение и консултиране е последния етап от курса за повишаване на професионалните компетентности по лот „ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ” на проект „Квалификация на педагогическите специалисти“. Качеството на нейното изпълнение е показателно за нивото на знания и умения, които сте придобили по време на присъствените обучения, както и за активността, с която сте участвали. За Ваше улеснение и с цел качествено изпълнение на поставената задача, сме предвидили дистанционно консултиране от екип специалисти.

I. ЗАДАЧА Поставената задача е разделена на три подзадачи, всяка от които е свързана в структурен и съдържателен аспект с другите две подзадачи. Те са подредени в йерархическа последователност, като качественото решение на всяка следваща подзадача е следствие от качественото решение на предходната.

Подзадача 1. Опишете собствен казус от практиката за интегриране на дете със специални образователни потребности.

Подзадача 2. Извършете оценка на дефицитите и капацитетите на това дете.

Подзадача 3. Разработете мерки за оптимизиране на педагогическата среда в следните параметри: • Организация на учебната среда и план за работа за детето със СОП; • Работа с родителите на детето със СОП; • Работа с родителите на децата в норма; • Работа с приемащата детска среда; • Работа с ресурсния учител и други специалисти.

II. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА

  1. Използвайте и прилагайте насоките на нашите дистанционни консултанти, които ще получите във форума на платформата. Формулирайте и задавайте конкретни и ясни въпроси и ще получите конкретни и ясни отговори.
  2. Работете в екип, като си разпределяте задачите и обсъждате проблемните области.
  3. По Подзадача 1. опишете реален случай от Вашата практика. За целта коментирайте в работния екип различни случаи на деца със СОП, които всеки от Вас ще предложи, като накрая изберете един, който ще опишете и върху който ще работите. Колкото по-подробно опишете случая (казуса), толкова по-лесно и качествено ще се справите със следващите задачи. Образци на описани казуси ще намерите в Помагалото.
  4. По Подзадача 2. използвайте таблицата за оценка на ресурса на дете (дефицити и капацитети) от Помагалото.
  5. По Подзадача 3. обърнете внимание на всеки един от параметрите поотделно, както и на взаимодействието им като комплекс от мерки. Задачата може да бъде представена във вид на таблица, фигура или обикновен текстов формат по отделните параметри.
  6. След цялостното приключване на задачата и комплектоването на материала с имената на авторите, файлът трябва да бъде качен на указаното място (Курсово задание) на платформата SIDO, за да бъде проверен и оценен от експертите.

Отговорете на тази публикация

При работата си с деца със СОП, ресурсният учител ни даваше насоките, плана и указания за организиране на средата. Искам да кажа, че той се явяваше като водещият в работата, като специалист.Той осъществяваше и същностната работа с родителите-запознаваше ги с плана за работа, с успехите на детето, даваше насоки за работа в къщи с детето... Или работата с деца със СОП е екипна, доколкото включва ресурсен учител(водещият), учителите на групата и родителите.Поне при нас беше така в практиката. Ще ми е интересно, когато отида на курса.

Отговорете на тази публикация

Да, ресурсният учител е водещата фигура и на мен ми се искаше да има един такъв на обучението, защото ние в детската имаме ресурсен, но нямаме достатъчно време да говорим и обсъждаме всички проблеми. Точно тук, на това обучение можеше да се срещнем с такива хора с голям опит, които да са ни полезни и най-важното да са на наше разположение цяла седмица обучение. Щяхме да ги затрупаме с въпроси?

Отговорете на тази публикация

Колеги, сквиквайте с факта, в скоро време този ресурсен учител просто няма да го има. А цялата работа ще си я вършим ние, екипът специалисти ниво ДГ. Всъщност, това от една страна е добре, защото, да си кажем честно, каква ни е ползата от човек, коийто идва два пъти в седмицата, за по час... А в същото време, оказва се, че лесурснсите центрове прилапват почти цялата сума за издръжка на деца със СОП, а ние хем ги гледаме, хем....

Отговорете на тази публикация

Колеги, трябват ми няколко игри за деца със СОП. Ще, ви бъда благодарна, ако ми помогнете!

Отговорете на тази публикация

Може и тка да е, Мариана, но все пак те са специалисти и аз видях ползата от нашата ресурсна в работата й с наше дете. Вярно, нямахме време да обменяме опит и информация, но имаше ефект.

Отговорете на тази публикация

О, аз не казвам, че е нямало ефект! Напротив, аз лично съм ужасно доволна от това, което научих! Именно затова казвам, че всичко оттук нататък е на наш гръб и СЪРЦЕ!

Отговорете на тази публикация

След като приключи обучението ни и след като получихме съобщение, че сме издържали изпита, аз продължих да влизам в системата за дистанционно обучение СИДО и с голям интерес гледам форумите - въпроси, отговори...Та се натъкнах на следния въпрос - заплаща ли се допълнително на учителите, ако имат дете със СОП. Отговора от консултантите беше, че се заплаща, но това се решава от педагогическия екип и директорката детската градина. Това за първи път го чувам!!! На мен никой не ми плаща допълнително, че имам деца със Соп

Отговорете на тази публикация

Някой от вас може ли да ми каже нещо по въпроса? Разбрах още, че се отпускат средства за дете със СОП, не само на ресурсния учител и ресурсния център, но и на детското заведение. Какви са тия средства? Ние нищо не знаем за това!

Отговорете на тази публикация

306 лв. са за дете със СОП. А нас ни се полагат максимума точки при деференфираното заплащане,щом имаме дете със СОП в групата.Общо взето е символично,като се рахвърля за цялата година.За нас остават трудностите в ежедневието,с които да се чудим как да се справяме в многолюдните ни групи!:(

Отговорете на тази публикация

Сумата е много по-голяма, но отгива в центровете, които дефакто почти нищо не правят. Така, че работим за ползу роду!

Отговорете на тази публикация

306 лв., но за учителката ли са или за детето, отпуснати като някакъв ресурс за обучението? Извинявай, но наистина не съм запозната с това.

Отговорете на тази публикация

Превеждат се на детското заведение...

Отговорете на тази публикация

Има си държавни нормативи за ЕРС на дете със СОП, за съжаление те почти не се превеждат на ДЗ, особено ако заведението не е с делегиран бюджет и точно както ти казах вече, почти се прилапват от ресурсните центрове.

Отговорете на тази публикация

При вас, кой прави индивидуалните планове за такива деца?!

Отговорете на тази публикация

Ресурсните учители и ние,приемат се на екип и се работи по тях в зависимост от спецификата на всяко дете...

Отговорете на тази публикация

Но един от коментарите на консултантката в дистанционното обучение беше, че тези пари могат да се дадат на съответния учител, който има такова дете. Вижте, аз не съм комерсиална личност, но ми е странно къде потъват тези пари!

Отговорете на тази публикация

Интересно ми е как? Освен с диференцираното да те поощрят! Те консултират но не казват по-какъв начин и от къде.Парите за децата със СОП са като за всички останали деца.Никой не ти дава заплата за 35 деца в група!

Отговорете на тази публикация

Обсъждали сме този въпрос вече в групата. По нормативен документ минимум 40 % от сумата за дете със СОП (тоест 308 лв), задължително отиват за създаване на подкрепяща среда. Останалите пари отиват, там където ги насочат.:-)))При нас, с колективният ни договор издействахме 50% да отиват за средата и 50% да се разпределят по равно за 3-мата човека, върху чийто плещи пада товара за работа с това дете, а именно-пом. възпитателя и двете учителки на групата.И парите да се увеличават с увеличаването на броя на децата.Еднократно в годината, тъй като и сумата се отпуска еднократно. Но тъй като много деца са със СОП, но родителите им не си го признават и затова не тръгват по пътеката за издействане на допълнителна работа с ресурсен и/или психолог, в ДГ пък включихме допълнителен критерий при определяне на дефиринцираното заплащане, който да подпомогне тези учителки, които работят с тези деца.Но, трябва да се борим за достойно заплащане на този нелек и психически натоварен труд.Това е допълнителен риск,, допълнително планиране, индивидуална работа и т.н. Най-лошото е, че темата е табу. Не е желателно да се обсъжда, да се настоява, да се вглежда в проблемите. Работихме на тъмно, по инстинкт, без да сме запознати с материята. А сега пък с един кратък курс се опитват да изсипят върху гърба ни целият товар на работа в тази специфична материя...Луда работа.

Отговорете на тази публикация

Вж. Писмо-указание за прилагане на делигираните бюджети за 2013 г,страница 6,член 19, в сайта на МОМН.

Отговорете на тази публикация

Благодаря ти за изчерпателния отговор, Лина. Ние все още не сме на делигиран бюджет. Но тези пари (308 лв) за подкрепяща среда директно в детската градина(училището) ли се отпускат? И ако евентуално не се усвоят, къде отиват?

Отговорете на тази публикация

Всичко е много добре на теория. Когато дете със СОП започне да хвърля столчето срещу вас и децата, да им взема играчките и да ги чупи, да се смее и да бяга в занималнята и да очаква, че ще си играе на гоненица, да изчакате да му премине кризата, тогава едва ли ще се интересувате за заплащането. Ще си тръгвате като нас, притеснени разтревожени и малко спокойни, че все пак няма наранено дете. Децата приемат т.н. различни. Много зависи от диагнозата. И....след малко тръгвам на работа, където ме чака точно този проблем, а може би и вчерашния? - Няма да играят! Няма да им четеш! И....какво ли още...

Отговорете на тази публикация

Въпросът не е втова, колко пари ще вземем. То е ясно, че да има едно лесно, ние ще дадем пари само да не сме поставени в абсурдната ситуация, в която се намираме. Но въпроса е къде потъват тези пари, макар и смешно малки?

Отговорете на тази публикация

Затова казвам, че темата в обществото е табу. Смятам, че трябва случаите да се диференцират. Както не би трябвало да се игнорират нуждите на малцинството в лицето на тези деца, така не би трябвало да се загърбват интересите и на другите, мнозинството, деца. Всички имат нужди и права. Ето тук се "разлайват кучетата".Децата с леки случаи, могат да бъдат приобщени, може да се работи с тях, заедно с останалите деца. Но...тежките случаи НЕ МОГАТ И НЕ БИВА да бъдат в групите, колкото и да им се иска на родителите. За тях наистина е необходима подкрепяща среда, различни условия, такива, каквито има в Ресурсните центрове. А за заплащането- защо пък въпросите да не се поставят и разглеждат комплексно. Знаете ли как всички скачат като се каже допълнително заплащане за тази работа?! Отговорите варират от: няма пари, това ви влиза в задълженията, вие вече взимате пари за това в деференцираното заплащане...А децата със СОП се увеличават с всяка изминала година. Въпросите се увеличават и с това, че методиката на работа тук в България съвсем не е на ниво. В САЩ бележат успехи с тези деца. Защо не се споделя и прилага опита на напредналите държави в тази област? С цялата ми дъъълга писаница всъщност искам да кажа, че когато се тръгва да се решава даден образователен и възпитателен казус, той трябва да бъде разглеждан комплексно, за да бъде и решението му такова. П.П. Нашата ДГ не е на делигиран бюджет

Отговорете на тази публикация

Такаааааа, хайде сега да попитам и аз нещо. Бях записана за тази квалификация, а до този момент директорката ни не е получила никакво уведомително писмо от Рио- Ст. Загора и респективно аз не посетих курса. Сега какво? Парите изгоряха и край?

Отговорете на тази публикация

Поетапно са организирани.

Отговорете на тази публикация

Деляна, щом сте се записала, няма проблем, ще участвате в обучението рано или късно. Явно курсовете продължават, а тези, които се проведоха през лятото са първите. Може да попитате във вашия инспекторат, където има коориинатор по този проект и той ще ви каже подробности.

Отговорете на тази публикация

До delyana54394 - Обученията са разделени на етапи. В нашата градина учителките, които бяха записани за тази квалификация бяха лично ангажирани извън града по това време, аз се обадих в Инспектората и казаха, че те ще минат обучението през есента с друга група. Така, че най-вероятно и вие ще сте през есента.?

Отговорете на тази публикация

E, tova veche e dobra novina!?

Отговорете на тази публикация

Ами, ако съвпаднат тези курсове с очните,какво правим?:)

Отговорете на тази публикация

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки