И ОЩЕ

Отговорете на тази публикация

Само ще те помоля НЕЩО МНОГО ВАЖНО към снимките на твоите придобивки - винаги слагай и съпътстващите текстове (дори и да са на чужд език!).

Отговорете на тази публикация

ings of Macedon. Kolophon. Alexander III "the Great" 336-323 BC. Drachm AR

18mm., 4,15g.

Head of Herakles to right, wearing lion skin headdress / [Α]ΛΕΞΑΝΔΡ[ΟΥ]; Zeus seated left on low throne, holding long scepter in his left hand and, in his right, eagle standing right with closed wings; to left Φ; Π below throne.

nearly extremely fine

Price, 1817; Müller, Alexandre, 811.

Отговорете на тази публикация

Монетите на Александър с монограми Ф, ФI и ФIЛ са отсечени във Филипопол.

Николова,отидете на лекар...

Отговорете на тази публикация

Само да Ви "светна" малко, уважаема г-жа Николова - предният път напоително Ви говорих в смисъл, че Филибето – Майна-таун не е центъра на света, но Вие едно си знаете, едно си баете. Та да следваме историческите факти – градът Филипопол е наречен на неговия пре-основател ФИЛИП V, цар на Македония (управлявал 221-179 г.), и никой не знае КАК е било предишното му тракийско име. Но пак казвам - едва при цар ФИЛИП V в ок. 190-180 г. пр. Хр.!!!

Отговорете на тази публикация

Одрюза и Пулпудева са спорни имена.Макар,че аз лично съм привърженик на становището,че Одрюза и Филипопол са един и същи град.

Склонен съм да приема тезата, Любо. Както и че от 26 г. сл. Хр. до времето на Веспасиан градът се е казвал ТИБЕРИАС (или по-правилно ТИБЕРИАДА), по името на имп. Тиберий.

Факт.Иначе топонима Одрюза се среща в съчиненията на Стефан Византийски(6в.),публикувано от Аугуст Майнеке през 1849г. и при поета Гай Антоний Флак(под името Одрюса). Номенклатор Поетикус,издаден в Лондон през 1836г. обхваща времето от 190г.пр.Хр. до 500г.Там е посочено и съчинението на Флак,в което се споменава мястото Одрюса. Следователно топонима се появява във времето от 190г.пр.Хр. нататък.

Отговорете на тази публикация

„Хронологически следнат сведения за града и употребата на формата „Филипопол“: у римския историк Тацит (55-120), който описвайки въстанието през ІІ в. пр. Хр. На койлалети, одриси и дии в Тракия, съобщава за гр. Филипопол“… най-много и най-подготвените обсадили царя и града Филипопол, основан от Филип Македонски“, у римския софист и сатирик Лукиан (129-190) в един от прочутите му диалози между Зевс, Аполон, Херакъл и Философия се казва: „Това е Хебър, а градът е дело на известния Филип“. През ІІ в- Клавдий Птоломей, гръко-египетски античен географ и астроном, живял в епохата на император Марк Аврелий (161-180), описвайки вътрешните градове на Тракия, споменава и „ (Филиппополис и кай Тримонцио). Гръцкият историк Дексип през втората половина на ІІІ в. написва „Готска история“, в която съобщава за голямата обсада през 251 г. на Филиппополис (Филипов град): „Град Филипопол се намира на границата между земите на тракийците и македонците и лежи на река Хебър (Марица). Казват, че негов основател бил Филип, синът на македонския цар Аминтас, по чието име е бил наречен и градът.“ Тези антични автори – Тацит, Лукиан, Клавдий Птоломей и Дексип, вече конкретно и определено сочат, че градът в Тракия на р. Хебър е дело на прочутия македонски цар Филип. Така името Филипополис в двете форми на гръцки език Филиппополис и Филипповполис, както и на латински Philippopolis остава най-известното и най-употребяваното име на града в цялата Античност и през Средновековието, близо 23 века, от средата на ІV в. пр. Хр., по-точно от 342 г., като се приема за година на завладяването на града от Филип ІІ, до края на ХІХ в. През ХІ в. се появява името Плодивь (Пловдив), а в края на ХІV в., след завладяването му от турците – Филибе. Освен преобладаващата форма Филипповполис, някои късноантични, ранновизантийски и византийски автори предават името на града във вариянтите Филиппов полис, Филиппо полис, или полис Филиппов, което означава „Филипповия град“ или „градът на Филип“. Това разделение на собственото име от нарицателното име „град“ се среща у Дексип (ІІІ в.), Сократ (ІV в.), Созомен (ІV в.), Теофилакт Симоката (VІІ в.), Леон Дякон (Х в.), Йоан Кинам (ХІІ в.). Някои автори предават името само като Филиппов без полис, като например Приск Тракиец (V в.), Никифор Вриений (ХІ – ХІІ в.), Йоан Кинам, Теодор Скутариот (ХІІІ в.). Изписването на името Филиппов полис е по аналогия, както се изписват и имената на други градове: Адрианов полис, Траианов полис. Но предаването на името само като Филиппов е повод то да се смесва с македонския град Филипи (Филиппои – между Драма и Кавала), който също получава името на Филип ІІ Аминтас, но по-рано от това на тракийския Филипопол (Пловдив), а именно през 156 г. пр. Хр., по време на един от първите му военни походи по Егейското крайбрежие. Тасоските колонисти в това селище, наричано преди Крениди, поискали помощ от Филип ІІ срещу набезите на съседните траки, което било използвано умело от македонския цар като повод да превземе града, да прати заселници и да даде името си.“

„Имената на Пловдив през вековете“, от книгата на Ани Данчева – Василева „Пловдив през Средновековието ІV – ХІV в.“

Отговорете на тази публикация

Ани Данчева-Василева е медиевист и НЕ е нумизмат.Като изключим Средновековието в което наистина е спец,в раздела за Античността е ползвала доста остарели и коригирани вече източници,като по темата е поизписала доста глупости и неточности ако трябва да сме честни.

Отговорете на тази публикация

За това пишат и някои стари пътешественици, преминали през Балканите в късното Средновековие:

„Гл. 26. Пътуване от Одрин нататък през Тракия, която сега се нарича Романия, до Пловдив и през Македония (3) до Нови Пазар на сръбската граница (3) Под „Македония“, по-горе „царство Македония“, Заидлиц разбира поречието на р. Марица, дн. Тракийска низина на НР България. През времето на византийското владичество тези земи са влизали в темата Македония. Споменаването на името Македония в тази част на пътя Цариград – Белград от някои западни автори през ХV – ХVІІІ в., изглежда, не е във връзка с византийската административна номенклатура и традиция, както приема В. Мутавчиева (Бертрандон де ла Брокнер, Задморско пътешествие, с.131, бел. 65). По-скоро то се дължи на възраждане на знанията у западните автори за антична Македония и държавата на Филип и Александър Македонски, която е обхванала и Тракия. Мелхиор Фон Зайдлиц (1556) (Немски и австрийски пътеписи за Балканите)

„Пристигнахме във Виетрено, после в Челопинци, Базаридж и Конюса, големи села. После във Филипополи, МАКЕДОНИЯ, древен град, изграден от Филип Македонски, баща на Александър Велики.“ Жак Гасо (1547) (Френски пътеписи за Балканите)

„Вечерта минахме през Филипополи, древен град, СЕДАЛИЩЕ на бащата на Александър Велики, отчасти разположен на хълмове – отчасти в равнината.“ Пиер Лескаполие (1574) (пак там)

„Гл. ХІІІ. За Филипопол, столицата на македонските царе Филипопол е един твърде стар град, прославен главно с това, че е построен от бащата на Александър Велики – Филип, и там на една височина, каквато има няколко в града е била неговата резиденция, както се вижда това от старата градска стена, която още стои, но поради продължителното време е обрасла с трева. Този град лежи на пътя от Виена за Константинопол между град София и Адрианопол, близо до река Хеброс, на едно твърде приятно място под планината Родопа. Намира се в прастарото прославено царство Македония и е бил негов главен град…“ Георг Христоф Фон Найчиц (1631 – 1634) (Немски и австрийски пътеписи за Балканите)

Ние достигнахме по-нататък на 14 март до Филипопол за 4 часа. Това е един стар голям гръцки град на река Марица (Хебро), построен от Филип, бащата на Александър. Той е главен град на Македония.“ Конрад Якоб Хилтебранд (1657 – 1658) (пак там)

Отговорете на тази публикация

Е и?Монетите с Ф| нямат нищо общо с Пловдив.

Отговорете на тази публикация

Естествено, че нямат!

Отговорете на тази публикация

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки