Уникалните методи за оценка на фермерите за хуманно отнощение

УНИКАЛНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ФЕРМЕРИТЕ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДПЖ.МЕТОДИКАТА ПОКРИВА ВСИЧКИ СВЕТОВНИ СТАНДАРТИ ПО НЕКОМПЕТЕНТНОСТ,НЕГРАМОТНОСТ, И МАЛОУМИЕ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ЧИНОВНИЦИ.ПРОЧЕТЕТЕ И ДОКУМЕНТА И КОМЕНТАРА И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ КАКВО МЕ ТРЕВОЖИ."Методика за изчисляване на извършените разходи при реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към ДПЖ"http://fermera.bg/…/48944894-методика-за-изчисляване-на-изв…Настоящата методика е разработена от експерти на МЗХ, научни работници и специалисти от практиката, с цел определяне стойността на допълнителните разходи и пропуснати ползи за фермерите, отглеждащи ДПЖ по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към ДПЖ”В схемата за подпомагане на сектор ДПЖ се предлагат осем мерки:Като чета какво е заложено в тази методика се съмнямвам в познанията на тези „експерти” и служители на МЗХ.Това което е написано,показва само колко некомпетентни хора управляват сектора, и по важнато е,че няма грамотни експерти,които да го проверят и да не го допускат,защото все още има експерти които си разбират от професията.Авторите на тази методика видимо не са изучавали предмета ЗООХИГИЕНА където се изучават тези неща и те са залегнали като технологични изисквания при построяването на сградадата, иначе няма как да бъде въведена в експлоатация.Когато животнотите са затворени т.е. изолирани от външните условия основното нещо което трабва да им бъде подсигурено това е ФРОНТ ЗА ХРАНЕНЕ И СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ВОДА.Авторите обаче са ги пропуснало, и двете и са наблегнали на други неща които ще ги коментирам.А. Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт;Изпълнението на тази мярка изисква броят на отглежданите животни да бъде по-малък от максимално допустимия в нормативните документи. Това ще доведе до пропуснати ползи от страна на фермерите, отглеждащи ДПЖ. При 10% увеличаване на осигурената площ за овце и кози се увеличава от 1,4 кв.м. на 1,54 кв.м. При това положение броят на отглежданите животни на единица площ се намалява и примерно вместо възможните 10, на същата площ ще се отглеждат 9 броя животни.Всички сгради са изградени така,че да изпълнят зоохигиенните норми за отглеждане и всяка сграда си има капацитет така,че тези 14 кв.см. на едно животно няма да са хоманизира производстивеният процес.Така заложени тези параметри обаче ще бъдат фатални за някой за да получи тези средства за хуманно отношение към ДПЖ.Изчисляваните приходи са впечатляващи и показват нивото на компетентност на всички експерти взели участие в съставянето на този т.н. държавен документ по които ще проверямват фермерите.Приходите които са изчислени са желани от всички, но се разминават с реалността, а документа има задача да отчете реалностите и да помогне на фермерите.Съставилите документа трябваше да се направят труда да проверят каква е ср.млечност от овцете и козите и да видят,че тя е 32 литра.Трябвяше да попотат фермерите на кава цена им изкопуват млякото,която не е променяна от години и се движи от 0.8-1.3 така,че такива доходи от мляко няма ка да се реализират.За дохода от реализиране на агнетата нещата са същите,защото никой не продава агнета на 28 кг.защото след 26 кг са в категорията шилета.Всички фермери продават т.н. МЛЕЧНИ АГНЕТА с ж.т. от 14 до 22 кг. И на цена 4.5 -5.5лв. така, че и тук „експертите” се оказаха неподготвени.Няма как да си оставил агнето да бозае до 28 кг.Това значи,че е бозало 3-3.5 месеца и това зависи, от породата и млечността на оцете. След това за 100-120 дни доен период да надоиш 200 литра което прави по 2 литра дневна млечност.ЕЙ ДЕ ГИ ТИЯ ОВЦЕ БЕ ИДИОТИ!!!Защото аз не съм ги виждал. Явно,че така е по лесно за смятане на бройка,но от роденита агнета има и женски които няма да се реализират и не носят никакъв догход на фермера.В приходната част не виждам приходи от ВЪЛНА а това е основна продукция при овцете,защото само от тях можем да я добием.Няма приходи от продажбата на бракувани овце 25% от стадото.И така като актоализираме получената продукция и цените ще видим,че приходите от една овца са 220-270 лева при разходи 274лв.ТОВА ПОКАЗВА,ЧЕ ОТ ВСЯКА ОВЦА СМЕ В ЗАГУБА 4 ЛЕВА.Ето това обяснява,защо субсидийте, които получават за овцете им е печалбата от тази дейност.Това обяснава и защо фермерите не ги инвестират тези средства в производството, а си ги харчат за социалните нужди.Приходите от едно животно са 200кг. мляко х 1.40лв. = 280 лв., 1 агне 28 кг х 6,50 лв. = 182 лв. Всичко приходи за една година са 462 лв. от 1 животно.Разходите по отглеждането на 1 животно са: за фураж – 144 кг. х 0,60 лв. = 86 лв., за силаж – 3 кг. по 180 дни х 0,08 лв. = 43 лв., за сено 1 кг. по 180 дни х 0,25 лв = 45 лв., за отглеждане на агне – 70 лв., за слама и други консумативи – 30 лв.Общо разходи – 274 лв. за 1 животно.Разликата между приходите и разходите за 1 овца/коза възлиза на 188 лв., които се разпределят на останалите 9 животни съответно по 20,89 лв. Тъй като една овца/коза са 0,15 ЖЕ, то за 1ЖЕ се полагат 139,30 лв.В случай, че отглежданите животните са повече, сумата се променя пропорционално.Контролът по тази мярка ще се извършва на база на проверка на място.Разсъжденията по разхадите за отглеждане направо ме объркаха тотално.Явно,че „експертите” не са чували за фуражун баланс и неговата обезпеченост и са пресмятали някакви глупости, които не ги схващам какво ще проверяват и какви са нуждите от определен фураж.Концентрираният фураж е написан като”фураж” и на цена 60 ст.,предвиден е и силаж но 90% от фермерите не хранят силаж.Отглеждането на агнето на е придвидено във фуражнаят баланс и са предвидени разходи 70 лева. и за консумативи 30 лева.ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ИЗМИСЛИЦИ СА НАПЪЛНО ИЗЛИШНИ И НЕНУЖНИ ЗАЩОТО ТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ КАТО ПОКАЗАТЕЛ КОИТО ДА ПОКАЗВА СТЕПЕНТА НА ФУРАЖНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.ВМЕСТО ФУРАЖНАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ ТЕ ЩЕ ВИ ПРОВЕРЯВАТ ОБЩАТА ПОКРИТА БЛОЩ И БРОЯ НА ОВЦЕТЕ,И ЩЕ ВИ ПОДПОМАГАТ,НИЩО,ЧЕ ОВЦЕТЕ НЕ СА ДОХРАНЕНИ И ГЛАДНИ, И НЯМАТЕ ВОДА В КОШАРАТА.Б. Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива на концентрация на амоняк в помещенията за отглеждане на ДПЖ.Изпълнението на тази мярка има за цел намаляване на вредното влияние на амоняка, който се отделя в помещенията, върху здравето и благосъстоянието на животните. За целта се полагат допълнителни грижи и разходи свързани със закупуване от фермерите на подходящи абсорбенти.Контролът по тази мярка ще се извършва на база на предоставени документи за закупени абсорбенти.Ей с тоя показател температура и амоняк направо ме разбиха.ТЕМПЕРАТУРАТА ТРЯБВА СПОРЕД ТЯХ ДА Е „ОПТИМАЛНА” КОЯ Е ОПТИМАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА ОПРЕДЕЛЯ ПРОВЕРЯВАЩИЯ.АКО ПРОВЕРЯВАЩИЯТ Е ПО ЗИМОРНИЧАВ МОЖЕ ДА ПРЕЦЕНИ,ЧЕ НА ОВЦЕТЕ ИМ Е СТУДЕНО И ДА СЕ РАЗМИНЕТЕ С ПАРИТЕ.ТЕЗИ СУБЕКТИВНИ ОЦЕНКИ СА СЛОЖЕНИ ЗА ДА ВИ ДЪРЖАТ В ПОДЧИНЕНИЕ И ЗАВИСИМОСТ. ОПТИМАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА ИМА ПАРАМЕТРИ И СЕ ЗАПИСВАТ ГРАДУСИ И ПОСЛЕ МЕРИМ С ТЕРМОМЕТЪРА,ТОВА Е НОРМАЛНОТО. ЗАЩО НЕ Е ЗАПИСАНО ПО ТОЗИ НАЧИН ВИЕ СИ ГО ОБЯСНЕТЕ САМИ. За съдържанието на амоняк има допустими параметри които също не се записани мисля,че беше 0,3% на 1 кубически метър и за това са предвидени отдушници и вентилатори ако е нужно за да се венвтилира помещението, но това не е записано и ще го отрегулирате със закупени адсорбенти.В. Осигуряване на защита от инсекти (куликуиди)При необходима площ от 1,4 кв. м за овца/коза-майка, при 180 дни оборно отглеждане са необходими 1,68 лв./бр. за ДДД за 6 мес. период (1,4 х 0,20 лв./кв. м х 6) или 11,26 лв./ЖЕ.Г. Осигуряване на фураж, богат на влакнини (1кг сено/1ЖЕ на ден)Осигуряването на 1 кг.сено допълнително на ЖЕ ще доведе до допълнителен разход за фермера в размер на 13,69 лв. на едно животно (0,15 кг. х 365 дни х 0,25 лв. = 13,69 лв/бр.). Това е сумата, с която следва да бъде компенсиран фермерът като за 1 ЖЕ са необходими 91,25 лв.Вклюването на инсектите не може да бъде някакъв критерии за хоманно отноошение към животните но с тези 6 месеца оборен период направо ме РАЗБИХТЕ.Тази точка” Г „е направо изумителна и се чудя, защо е всичко това,и какво отношение има към хуманното отношение, да им позсигуриш по 1кг.сено на ден за 6 месеца..Това е такава безмислица и мисля,че е включена тази точка за да имат достатъчно основание да ви откажат плащането.Д. Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата при ДПЖ.За осигуряването на суха и удобна постеля за животните е необходимо да се осигури допълнително 0,5 кг. слама на животно, което представлява 0,5 х 180 дни по 0,10 лв. = 9 лв/брой. За поддържане на постелята са необходими 3 часа разход на труд в повече на животно годишно. Постелята ще се сменя на 2 пъти годишно. При средна заплата 750 лв. и надница 3,13 лв./час, за 3 часа допълнителен труд годишно е необходима компенсация от 9,40 лв./ животно. Общият размер на компенсацията по тази мярка възлиза на 18,40 лв./брой или 123,28 лв./ ЖЕ.Расъжденията за постелята са направо оргинални и ще трябва да си ги запиша.Абе хора,ви влезали ли сте въопще в очарник да ми говорите за 6 месеца постеля и чистене на обора два пъти годишно.Тези глупости ще ви се смее всеки един овчар и няма да ви взема като проверяващи, а като туристи.Е. Осигуряване на изкуствена светлина не по-малко от 11 часа на денонощие (при спазване на периодите за почивка при ДПЖ).Изпълнението на тази мярка изисква увеличение на продължителността на осветление от минимум 8 часа (Наредба ………….) до 11 часа. С това разходите за осветление ще се увеличат с около 40%.Реалните разходи за 8 часа осветление за овца/коза за 180 дни изискват 1440 часа светлина х 60 W, или общо 86,4 kW х 0,20 лв/ kW/ h средна цена, за което са необходими 17,80 лв./брой животно. Увеличението на продължителността на осветлението с 40% (от 8 до 11 часа) ще доведе до увеличаване на разходите със 7,12 лв. (17,80 лв. х 40% = 7,12 лв.) за 6 месечен период или 47,70 лв./ЖЕ.Ако до точка „Е” имаше неграмотност и некомпетентност то в точка „Е” е съсредеточено всичко, което може да побере малоумието на една калинка.Точка”Е” се отнася за светлинен коефициент което незнайно дащо го наричат ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНА СВЕТЛИНА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СВЕТЛИННИЯТ ДЕН ДО 11 ЧАСА НА ДЕН. ТАКА НАПИСАНО И ЗАЛОЖЕНО КАТО ПОКАЗАТЕЛ ПОКАЗВА,ЧЕ „ЕКСПЕРТИТЕ” СМЯТАТ,ЧЕ ОВЦЕТЕ СЕ ОТГЛЕЖДАТ КАТО БРОЛЕРИТЕ В ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ПРОЗОРЦИ И ДА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ.НЯМА ДРУГА ЛОГИКА КОЯТО ДА ОБЯДНЯВА ТАЗИ ИДИОТЩИНА.ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ПРОЗОРЦИ В КОШАРИТЕ НА ОВЦЕТЕ ПРЕЗ ДЕНЯ ИМА ВЕОБХОДИМИЯТ СВЕТЛИНЕН КОЕФИЦИЕНТ КОИТО Е ПО ИЗИСТВАНЕТО И АКО СВЕТИМ И ПРЕЗ НОЩА С 60 ВАТА НА ОВЦА ТЕ СИ СТАВАТ БРОЙЛЕРИ. С увуличаване на светлинният ден от 8 на 11 часа разходите за осветление ще нарастнат с 40% и разходите за осветление за едно живитно ще нарастнат със7.12 и ще станат 25 лева за годината.ЯВНО Е,ЧЕ ЕКСПЕРТИТЕ НЕ ЗНАЯТ,ЧЕ СВЕТЛИННИЯТ КОЕФИЦИЕНТ СЕ ИЗМЕРВА В ЛУКС НА КВАДРАТЕН МЕТЪР А НЕ ВЪВ ВАТА НА ЕДНА ОВЦА.ТАКА КАКТО ГО СМЯТАТ ИЗЛИЗА,ЧЕ ЗА ВСЯКА ОВЦА В КОШАРАТА ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПО ЕДНА 60 ВАТОВА КРУШКА, ИЛИ 500 ОВЦЕ В КОШАРАТА ЩЕ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ 500 КРУШКИ.НЕ ДОУМЯВАМ ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ УВЕЛИЧАВА СВЕТЛИННИЯТ ДЕН ЯВНО ЕКСПЕРТИТЕ СМЯТЯТ,ЧЕ ОВЦЕТЕ СНАСЯТ ЯЙЦА, И ЗА ТОВА ИМ Е НЕОБХОДИМ ПО ДЪЛЪГ СВЕТЛИНЕН ДЕН.ТАКА ЗАЛОЖЕНИ ТЕЗИ ПАРАМЕТРИ НЕ ВИЖДАМ НЯКОЯ ФЕРМА ДА ОТКГОВОРИ НА НЕНОРМАЛНИТЕ ИЗИСКВОНИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ,КОИТО ЗА ОСВЕТЕНОСТТА НА ПОМЕЩЕНИЕТО ЩЕ ГО ИЗМЕРВАТ С КОНСУМИРАНАТА ЕНЕРГИЯ.ТОВА Е ТОЛКОВА ТЪПО, ЧЕ ПРОСТО ГЛАВАТА НЕ МИ ГО ПОБИРА. ТОВА Е ВСЕ ЕДНО ДА ИЗМЕРВАШ НЯКАКВА СТОКА НА КАНТАРА НО С КИЛОВАТ ЧАСА.Контролът по тази мярка ще се извършва на база вътрешна заповед за увеличаване на продължителността на светлинния ден от 8 на 11 часа, която е индивидуална за всяка ферма и се издава от собственика или управителя на фермата и от показанията на контролните уреди. Прилагането на мярката се доказва чрез горецитираната заповед и показанията на контролните уреди.Ж. Осигуряване на свободно отглеждане на открито.Подпомагането по тази мярка е свързано с осигуряването на достатъчно площ за паша на едно животно. За паша на една овца/коза, са необходими не по-малко от 2 дка пасище. Поради недостатъчната пасищна площ, животновъдите наемат такава на стойност 10лв./дка. За 1 животно са необходими 20 лв. годишно. За равномерното изпасване на пасищата е необходимо осигуряването на електропастир, който е на стойност 150 лв. на брой. При отглеждане на 10 животни, за едно са необходими 15 лв. за електропастир. Общата помощ е 35 лв. годишно за ЖЕ за 0,15 ЖЕ или за едно животно – 5,25 лв.З. Осигуряване на закрита площ за ДРД на пасищетоОсигуряването на закрита площ за животните на паша са необходими допълнителни разходи, с които следва да се компенсира фермерът. При отглеждане на 20 животни е необходимо построяването на заслон в размер на 56 кв.м. /20,когато това се използва само когато се мери плънтостта на животни и натовареността на земята за брой животни на хектар или на 1000 декара.Надявам се да не съм ви досаждал с този анализ но някой трябва да се събуди и да види,че такива х 2,8/. Минималните разходи за това са 170 лв. ЖЕ и 25,50 лв. за 0,15 ЖЕ.Точка” Ж” и „З” няма дя ги коментирам, защото ми дойде в повече от тези глупости,които са натворили тези „титани” на аграрната мисъл.До края на статията така и ми не стана ясно защо експертите постояно използват ЖЕ хора няма как да управляват сектора,и да вървим към някаква промяна и СМЯНА НА МОДЕЛА В.НИКОЛОВ.ЕТО ТАКА ЗАЛОЖЕНИ ТЕЗИ ПОКАЗАТЕЛИ ВИЕ НИКОГА НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ СУБСИДИИ И ТАКА ДО МОМЕНТА ДО КАТО СЕ ОТКАЖЕТЕ ИЛИ НЕ СЕ СЕТИТЕ,ЧЕ СТЕ ДОСТА 83000 ЖИВОТНОВЪДИ И МОЖЕМ ЛЕСНО ДА СЕ СПРАВИМ С ТЕЗИ НЕГРАМОТНОЦИ.

Н.С.І.СТ.Й.МАЛДЖАНСКИ

ПРОЧЕТЕ СИ КОНСПЕКТА ПО КОЙТО ЩЕ ВИ ПРОВЕРЯВАТ И ИЗПИТВАТ И САМИ ПРЕЦЕНЕТЕ КОЛКО СА ГРАМОТНИ УЧИТЕЛИТЕ ВИ.

Отговорете на тази публикация

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки