Законът за храните, който ни прави единствената хранително зависима страна в ЕС

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ,ИЛИ ПРАВНА РАМКА,КОЯТО НИ ПРАВИ ЕДЕНСТВЕНАТА ХРАНИТЕЛНО ЗАВИСИМАТА СТРАНА В ЕС.

Като аграрен експерт с доста голям опит и активна позиция по темата за храните и изхранването на нацията,ще се опитам да изложа свойте виждания по този закон за храните,като ще ви дам възможност да ги сравните с аргументите на Борисов.ЦЕЛИТЕ които си поставя този закон, са изцяло правни, и не решават нито един от проблемите по изхранванито.Този закон има за цел да обезличи българското производсво,приемайки общите условия и диктата на ЕС.Всяка страна която е избрала да я управляват държавници, отстоява своята хранителна независимост и националните си храни.Такива нации които не са избрали точните хора ще се разделят с националните си хрни, и ще се превърнат от нация в население, което е загубило своите традиций и своята индентичност.С този закон вече няма да има кисело мляко,бяло саламурено сирене,кашкавал, луканка и останалите 42 защитени български продукта.С приемането на този закон вече всеки ще си прави това което той реши, и ще ни го предлага така като той намери за добре, стига да го е отбелязал на опаковката и да е „бесопасно”.Колко е безопасно това ще го казват държавните чиновници от АБХ, а за тях всичко, е читаво и бесопасно, дори и палмовото масло хомагенизирано със соев лецитин в млякото.С тези специфични за бългърите храни ние сме се съхранили като нация и чрез тяхното производсво подържаме нашите традиции и нашият бит.Това всичкото сме го наследили от нашите деди, и сме длъжни да го съхраним,и предадем на поколенията и това няма никой право да ни го отнема,както и никой няма право да ни предава в името на някакви Европейски регламенти и изисквания.По-българско нещо от киселото мляко и бялото саламурено сирене аз не познавам,и това е нещото което трябва да ни обедини и да не позволим на наглаца БОРОСОВ да ни го отнеме.За мен един закон за храните трябва да третира следните проблеми:1-ИЗХРАНВАНЕТО НА НАЦИЯТА И ХРАНИТЕЛНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ2-ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМИ ЗА ХРАНЕНЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ТЯХНОТО ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ВНОС.3-СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРАХРАНАТА И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РБ.4-ВРЪЩАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА КАТО ОРГАНИЗАТОР И НАСЪРЧИТЕЛ В ЕДНА ДЪРЖАВНА ПРОГРАМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ КАТО ЕДИНСТВЕНАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОС.В основата на съществуването и развитието на всяка държава е развитието на аграрният сектор, които трябва да гарантира обрабатването на земята /територията/ и да гарантира изхранването на нацията.Всяка държава провежда своята аграрна реформа, чиято цел е била винаги една и съща, да разпредели земята така,че да покрие цялата си територия,и да мотивира селяните да произвеждат храни, за да се изхрани народа.Само тогава държавта може да гарантира националната си сигорност.Изхранването на народа е елемент от националната сигорност на държавата,защото глада убива хора и поражда бунтове.Селяните са също и верен страж и пазители на държавата защото притежават парче от тази земя.Ето на тези селяни дължим всичките си победи и нямаме изгубена война, а да губи винаги от продажните ни политици.При нас аграрната реформа беше извършена от хора адвокати и расипници които не разбират от аграрно производство.Така по най –лекият начин ликвидирахме едно добре оргонизирано, едро праизводтво и създадохме ГОНТРОЛИРАНИЯТ ХАОС В АГРАРНИЯТ СЕКТОР.За 10 годин Борисов вместо да се възползва от Европейските средства по ПРСР и да възроди производството разработи унекални схеми за „УСВОЯВАНЕ” на средства която ЛИКВИДИРА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВА.Основната цел на ОСП и отпуснатите средства по ПРСР, е да се възроди производството и да се научат хората да произвеждат по определни стандарти.Основните цели на ПРСР, е да се ИЗХРАНИ НАЦИЯТА,ЗАПАЗВАНЕ НА АГРАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО И СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ОСОБЕНО В РАЙОНИТЕ КЪДЕТО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОМИНЪК.Тази програма трябваше да помогне на селските райони да участват в икиномическото развитие на региона.Вместо това да се случи регионите просто опустяха като до сега 500 000 души Земеделски Производители са се отказали от земеделска дейност защото не БЯХА ПОДПОМОГНАТИ А БЯХА ЛИШЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА.Тези производители бяха единствените активни хора в селата.След изколването на животните и напускането населата сме закрили 200 села и още 400 са на път защото живеят по 6 човека.В Северозападна българия трагедията е повсеместна защото тук имаше най –много малки и дребни животновъди.В Северозападна българия тази политика на Борисов обрича на изчезване 565 села и 50 малки градчета.През тези 10 дини на управление на Герб и усвояване на 13.5 милиарда лева от аграрният сектора са довели до намаляване на аграрното производсво с 25% а при млякото с 50%.Анализа на БАН показват,че 80%от тези средства са усвоени от 3700 фирми които са на 100 души сварзани лица и това са основно ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ..Произвиденото зърно не е отишло да произвиде живонтовъдна продукция,а е изнесено в чужбина и прави по 68 души милионери всека година.Ерата на Борисов ще се запомни с това,че за ПЪРВИ ПЪТ от съществуването на държавата България не е успяла да сеИЗХРАНИ И ВНАСЯ З85 х. тона МЛЯКО, 285 х. тона МЕСО, 400 х.тона ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ. ЗА ПЪРВИ ПЪТ не успяваме да се изхраним въпреки накупената техника с Европейски средства.Така в 21 век и техника аграрна българия неуспява да изхрани намлялота на 6 милиона население и внася 80% от храните. Това е тази България която през 1939 година е могла да изхрани 30 милиона души.ЗА ПЪРВИ ПЪТ през управлението на БОРИСОВ коифициента на ГЛАД се е покачил от 5.5 на 7.6 и с този показател ставаме страна от Африканският континент с трайно гладуващо население.В Европейска България има 300 000 души които ГЛАДУВАТ защото преживяват с 36 лева на месец и два пакета социални помощи от храни.Трагичното е,че 90% от тези хора живеят в селата.За първи път благодарение на Борисов имаме две нови социални категории БЕЗРАБОТЕН СЕЛЯНИН и ГЛАДУВАЩИ СЕЛЯНИ.За първи път имаме обратното движение на храните.До идването на Борисов ХРАНИТЕ СЕ ДВИЖЕХА ОТ СЕЛОТО КЪМ ГРАДА ДНЕС ТЕ СЕ ДВИЖАТ ОТ ГРАДА КЪМ СЕЛОТО,вие сами преценете колко е адекватна тази политика в аграртият сектор.Към тези 300 000 души гладуващи трябва да прибавим и още 2 милиона, които преживяват с доходи под 200 лева на месец и СИСТЕМНО СА НЕДОХРАНЕНИ. Ако бяхме нормална нация с доблест и самочувствие и национална гордост отдавна трябваше да пометем тези изроди които изеватълстват над нас и ни пробват КОЛКО БЕДНОСТ,ГЛАД И МИЗЕРИЯ МОЖЕМ ДА ПОНЕСЕМ ОЩЕ.Обръщам се към тези които като мен са засегнати и са изгубили всичко да се обидиним и да изметем извергите.Само ние можем да го направим защото няма повече какво да губим,другите с мизерните зеплати от 500 леве ще си траят до като не станат като нас,това е българина ИСКА ДА РЕШАВА ВСИЧКО САМ..Храните и тяхното производство трябва да са основна грижа на държавата.Храните не могат да бъдат третирани като обикновена стока,която трябва да бъде подчинена на икономическите характеристики като ИКОНМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ,ЦЕНА И ПЕЧАЛБА, и да бъдат предоставени на ДИВИЯТ ПАЗАР да ги регулира и да се конкорират отделните производители.Това трябва да се разбере от тъпите неолиберални икономисчета.Точно по тази причина ЕС са измислили КВОТИТЕ което не е нищо друго освем ЕДРОМАЩАБНО ПЛАНИРАНЕ ВЗЕТО ОТ ПЛАНОВОТО ПРОИЗВОДСТВО,което не позволява пазарна регулация,фалити и намаляване на доходите на фермерите.Ето това тъпаците на Борисов, не го прилагат защото прилагат пригодни само за тях схеми и това тотално ликвидира животновъдството и малките и дребни производители,които трябва да са грабнака на аграрното производтво.Храните както казах не трябва да се третират кото обикновена стока а трябва да отговарят на няколко условия:-Трябва да са достаъчни по количество и качество така,че да покриян енергиините нужди на хората.Трябва да са разнообразни,бзопасни и покриват нарастващото търсене на населението.-Трябва да ги има постоянно през цялата година,и да са на социално поносими цени,така,че да може всеки да може да си ги закупи.

  • Всичко това може да бъде гаранторано само когато ДЪРЖАВАТА ОРГАНИЗИРА СОБСВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ЧРЕЗ ХРАНИТЕ РЕАЛИЗИРА СОЦИАЛНАТА СИ ПРОГРАМА,КАТА ГАРАНТИРА ВСИЧКО ТОВА.Едно такова производство на храни организирано и стималирано от Държавата може да ни реши всичките ни проблеми БЕДНОСТ,ГЛАДА,БЕЗРАБОТИЦАТА,ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА, СЕЛСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ.Храните не могат да се оценяват по тяхна стойност,а по тяхната необходимост защото са ЖИВОТО СПАСЯВАЩИ,И ЗАЩОТО ХРАНИТЕ НЯМАТ АЛТЕРНАТИВА И ЗА ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАМЕСТВАТ С ИМИТИРАЩИ ПРОДУКТИТИ КОИТО СЕ ОТРОЗЯВАТ ПРЯКО НА НАШЕТО ЗДРАВЕ.Тези имитации са продукт на пазарната икономика и гарантират печалби на фирмите за сметка на зравето и скъсяването на живота на хората.След като разграбиха заводите и унищожиха промишлеността и селското стопанство,сега сме наред ние хората.Ето това им е целта на тези изроди да опразнят територията и да я населят с някакви дръгели от цял свят.Ето така от когато си мълчим, ще им позволим да ни ликвидират като добичета. Единствено от храните ние хората можем да се сареждаме с енергия, която да подържа жизнените ни функций на организма,и да ни гарантира нормален растеж и развитие.Така,че икиномисчетета да спрат да се упражняват и да демострират икономически познания по храните разглеждайки ги като обикновена стока.Храната няма алтернатива,и е едиствената което ни подържа живи и за това няма цена.Ако я възприемаме като такава то тогава трябва да определим и цената на човешкият живот.Чрез храните ние хората участваме в световният обмен на енергия,чрез нашата работа която вършим.Човек когато работи той създава някакъв продукт върху който пренася чрез своя труд,част от енергията,която е приел от храната.Готовият продукт се продава или се заменя с което човек получава друг продукт или пари и си закупува онова от което има нужда, за да живее е да си обгрижва семейството.По този начин ние участваме в световният обмен на енергия.Ако човек не работи и не създава нищо той не участва в този обмен,но изразходва дневно 2000-2500 калории енергия, която някой трябва да му я покрие с работа.Ако ние консумираме повече енергия от колкото отдаваме то тогава този енергиен дефицит се покрива със заеми от държавата,ето това се случва сега при Б.Борисов.Ето това правят всичи по света само ние не го правим и наливаме ПАРИ НА МАЛОУМНИ ЦИГАНИ И ИМ ОТГЛЕЖДАМЕ ДЕЦАТА вместо на направим КОМУНИ където да работят в животновъдсвото и да покриват енергииният се баланс за себе си и за децата, които са създали.Програмата която предлагам е насочена точно към тези социално изключените групи като им предлага реална работа и включване в социалноикономичесият живот на държавата и може за 2 години да създаде 500 000 реални работни места и още 300 000 в съпътсващи дейнокти.Липсата на храни води до галад който влияе и на репродуктивните функции на човека.Всички говорят че намалява раждаемотта но не казват,че тя намалява в селата а не в големите градове,защото са платени соросоидни анализатори и ни маниполират с поредните данни.Съвсем нормално е когато на селяните си им отнел средството за производство ЗЕМЯТА, и си я поверил на АРЕНДАТОРИ те да се чувстват изолирани и ненужни.Селянина има една единствена дейнос това,е да обработва земята и да изхранва нацията и Вие му я отнехте.ЗАЩО МУ Е ОТНЕТА НИКОЙ НЕ КАЗВА НО ВСИЧКИ СЕ СЕЩАМЕ.Ето тази схема трябва да променим връщайки държавата като равноправен стопански субект и организатор и насърчител на производството на храни.Глада блокира всички мозъчни центрове и човек превключва на авариен режим и не мисли за нищо друго освем за храна. Такива хора реагират не каато мислещи същества, а реагират инстиктивно като животните за да оцелеят като вид.Ето този глад провокира тази агресия и те изваршват престъпления убиваики бесзащитините възрасни за да оцелеят,така както го правят животните.За да намалим и да ликвидираме тази престъпност в селата трябва да ангажираме съзнанието на тези хора с нещо реално и обществено полезно.Какво по нормално от това е да произвеждат храни от животински произпод,хем ще са ангажирани,хем няма да са гладни те и техните семуйства.Това е реализуемо защото в аграрният сектор са заети едвам 1% от работоспособното население на страната при 30% в Румъния.МЕТЕНИТО НА УЛИЦИТЕ И ИЗМИСЛЕНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОС ТРЯБВА ДА ПРИКЛЮЧАТ.В така предлаганият закон за ХРАНИТЕ само синхронизираме законодателството и да го пригодим къв Европейското,но никой не споменава,че ние като страна членка на ЕС трябва да приемем Европеиските норми за хранене и да ги подсигорим тези количества да ги има на трапезата на достапни цени така, че всеки български гражданин да може да си ги позволи.Европейските норми грантират на всеки гражданин 385 л.мляко,85 кг. месо,240 бр. яйца,18 кг. риба и 220 кг. жито.За да се гарантира това производсво държавата трябва да произведе 980 кг. зърно на глава което 220 отиват за хляб и хлебни изделия и останалите 760 за фураж, които да гаратира производството на храни от животински произход.Общият обем на поизводство може много лесно да се сметне когато знаем колко сме като нард и прибавим и 8 милиона туристи, които трябва да храним за 1 месец.Всичкото това е правено но сега няма кой да го направи и да поеме отговорност да го произведе.Единственото нещо което се прави това е един хлебен балас който трябва да подсигори 1.1 х.тона пшеница всичко останало е в ръцете на ДИВИЯТ ПАЗАР И НА НЕГО ДЪЛЖИМ ТОЗИ ГЛАД И ТОВА НЯМАНЕ.Вмето да говорим,че създаваме НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ХРАНИТЕ КАТО КОНСУЛТАТИВЕН ОКАН,който ще се напълни само с калинки и няма да върши никаква работа.ПРЕДЛАГАМ ДА СЕ СЪДАДЕ КОМИСИЯ ПО ПРЕХРАНАТА КЪМ ПРЕЗИДЕНТА КОЯТО ДА СЕ ЗАНИМАВА С ТОВА ЕДРОМАЩАБНО ПЛАНИРАНЕ И ДА СЛЕДИ КАКВО СЕ СЛУЧВА СЪС ЗЕМЯТА ЗАЩОТО ТЯ ИЗЧЕЗВА В РЪЦЕТЕ НА ХОРА КОИТО ИМАТ ИНТЕРЕС ДА НИ КУПЯТ КАТО ТЕРИТОРИЯ.Надявам се този закон да бъде повод за истински дебат по темата ХРАНИ И ИЗХРАНВАНЕ НА НАЦИЯТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГОРНОСТ.От правилното решаване на този въпрос и постигането на консенсус между партиите ще зависи и съществуването ни като нация и държава.Дебата трябва да приключи с приемането на национална програма за спасение на нацията и държавата, чрез производство на храни.Тази програма трябва да се спазва от всички и трябва да бъде адаптИрана на регионално ниво и сведена до селският кмет.Написах всичко това защото съм загрижан за България и изчезването на българските села.Позволихме да се разруши всико което беше построено и сага нямяме нищо.Единственото нещо кето ни е останало това е земята и около това трябва да се обединим и да възродим аграрното производство само това ни е шанса да се спасим и възродим.Ресурса които има в земята е ограмен, и тя винаги ни е спасявала когото сме изпадали в криза, и сега можем да го направим същото.Българката земя е златна и ние губим ПО 115 МИЛИАРЛА ЛЕВА ГОДИШНО ОТ НАПРАВИЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИА НА ЗЕМЯТА.От това,че сме я поверили на неграмотници да я експлоатират за свой лични облаги.Земята е национално богатство и тя трябва да се използва в полза на цялото общество.Този закон за ХРАНИТЕ, който го предлага Боросов трябва да разпали народното недоволство, и да ни изкара на улицата, за да спасим народа и отечеството, ако се чувстваме българи.

Н.с.І.ст. Йордан МалджанскиГр.Враца

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки